Investoi Enontekiölle

Kehittyvät toimialat

Matkailu

Enontekiön matkailukeskukset ovat Hetta ja Kilpisjärvi. Myös sivukylissä on majoitus- ja matkailupalveluita.

Vuonna 2008 Enontekiön välitön matkailutulo oli runsaat 34 miljoonaa euroa. Asukasta kohden välitön matkailutulo vuonna 2008 oli 17 801 euroa. (Matkailun taloudelliset vaikutukset Enontekiön, Kittilän ja Kolarin kunnissa vuonna 2008 ja arviot vuodesta 2009. Haaga-Perho, 2010.)

Tilastotietoja matkailusta Enontekiöllä, vuosi 2010

Yöpymisvuorokausia:             122 699
Huoneiden käyttöaste:           40,6%
Yöpymisen keskihinta:           33,64 eur
Matkan tarkoitus:                  vapaa-aika 96,3%            työmatka 3,7%
Kotimaisia asiakkaita 70%       ulkomaalaisia 30%
Ulkomaalaisia eniten: Englannista, Ranskasta, Saksasta ja Norjasta
Lähde: Tilastokeskus, matkailutilastot, joulukuu 2010

Luontaiselinkeinot

Enontekiön luonto tarjoaa hyvät edellytykset luontaiselinkeinojen harjoittamiseen. Erämaa-alueiden kalaisat järvet, riista, poronhoito sekä muut luonnontuotteet kuten marjat ja sienet tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan. Jatkojalostus, myyntikanavien kehittäminen ja välitys ravintoloille tarjoavat liiketoimintamahdollisuuksia uusille yrityksille.

Hyvinvointipalvelut

Sekä kuntalaisilla että matkailijoilla on erilaisia hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä tarpeita. Matkailussa mm. hemmotteluhoitojen ja kuntoutuspalveluiden tarve korostuvat. Enontekiön puhdas ilma, kaunis luonto ja rauhallinen ympäristö tukevat kuntoutusprosessia. Enontekiöllä ei toimi kuntoutusalan yrityksiä.  

Enontekiön väestörakenne on painottunut yli 50-vuotiaisiin. Tarvetta yksityisille hoivapalveluille on, koska kunnan resurssit ovat rajalliset.

Sivukartta: