Kunnan tontit

Peltovuoman pientalotontteja

Lisätietoja ja varaukset

Peltovuoman kartta

AO Erillispientalojen korttelialue.
 I Roomalainen numero osoittaa rakennusten suurimman sallitun
kerrosluvun.
- peltovuoma-pientalotontit.jpg

kortt/
rak.paikka

kaava-
määr.

ala m2 

rakennus-
oikeus k-m2

€ yht.

vv-liitt.
€/k-m2

vv-liitt.
€ yht.

muu
k-tekn. 

luovutus-
hinta yht.

varaus-
tilanne

1

AO I

1885

188

1,00

8,46

1594,71

1345,50

2941,21

vapaa

2

AO I

2460

246

1,00

8,46

2081,16

1345,50

3427,66

vapaa

3

AO I

2088

208

1,00

8,46

1766,45

1345,50

3112,95

vapaa

4

AO I

2242

224

1,00

8,46

1896,73

1345,50

3243,23

vapaa

5

AO I

2275

227

1,00

8,46

1924,65

 1345,50

3271,15

vapaa

6

AO I

2275

227

1,00

8,46

1924,65

1345,50

3271,15

vapaa

 

Varausehdot

Tontit luovutetaan varaamisjärjestyksessä aikaisemman käytännön mukaisesti. Varaus on voimassa
½ vuotta, johon voidaan erityisistä syistä myöntää enintään ½ vuotta jatkoaikaa. Kauppakirja on alle-
kirjoitettava varaussopimuksen voimassaoloaikana. Varausmaksu on 1 % kauppahinnasta. Jatkoajalta
peritään myös saman suuruinen varausmaksu. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnasta. Varauksen
peruuntuessa varausmaksua ei palauteta varaajalle.

Tontille on rakennettava valmiiseen kuntoon asemakaavan mukaiseen tarkoitukseen kauppakirjassa
määrätty rakennus. Jos rakennusta ei ole rakennettu kun 5 vuotta on kulunut kaupasta, palautetaan
tontti kunnalle kauppahinnalla, josta vähennetään kunnan kuluina 2000 euroa.

Tonttien varaus ja myynti avataan kaavan voimaantulokuulutuksella.

Sivukartta: