Kunnan tontit

Palojoensuun pientalotontteja

Lisätietoja ja varaukset

Palojoensuun kartta

AO Erillispientalojen korttelialue.
AP Pientalovaltainen asuntoalue
- palojoensuu-pientalotontit.jpg

kortt/
rak.paikka

kaava-
määr.

ala m2 

rakennus-
oikeus k-m2
as.

€/m2 

€ yht.

vv-liitt.
€/k-m2

vv-liitt.
€ yht.

 muu
k-tekn.

luovutus-
hinta yht.

varaus-
tilanne

2

AO 

2004

315

1,23

1,00

8,46

2664,90

1345,50

4011,40

vapaa

3

AP

2668

388,5

1,23

1,00

8,46

3286,71

1345,50

4633,21

vapaa

4

AP

2520

378

1,23

1,00

8,46

3197,88

1345,50

4544,38

vapaa

5

AO

2459

364,5

1,23

1,00

8,46

3083,67

1345,50

4430,17

vapaa

7

AO 

2587

387

1,23 

1,00

8,46

3274,02

1345,50

4620,52

vapaa

8

AO 

2380

391,5

1,23

1,00

8,46

3312,09

1345,50

4658,59

vapaa

9

AO 

2312

361,5

1,23 

1,00

8,46

3058,29

1345,50

4404,79

vapaa

10

AO 

2385

354

1,23

1,00

8,46

2994,84

1345,50

4341,34

vapaa

Varausehdot

Tontit luovutetaan varaamisjärjestyksessä aikaisemman käytännön mukaisesti. Varaus on voimassa
½ vuotta, johon voidaan erityisistä syistä myöntää enintään ½ vuotta jatkoaikaa. Kauppakirja on alle-
kirjoitettava varaussopimuksen voimassaoloaikana. Varausmaksu on 1 % kauppahinnasta. Jatkoajalta
peritään myös saman suuruinen varausmaksu. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnasta. Varauksen
peruuntuessa varausmaksua ei palauteta varaajalle.

Tontille on rakennettava valmiiseen kuntoon asemakaavan mukaiseen tarkoitukseen kauppakirjassa
määrätty rakennus. Jos rakennusta ei ole rakennettu kun 5 vuotta on kulunut kaupasta, palautetaan
tontti kunnalle kauppahinnalla, josta vähennetään kunnan kuluina 2000 euroa.

Tonttien varaus ja myynti avataan kaavan voimaantulokuulutuksella.

Sivukartta: