Kunnan tontit

Kilpisjärven tontteja, matkailua palvelevat rakennukset: kortteli 25 rp 1,2,4

Lisätietoja ja varaukset

Kilpisjärvi eteläinen -kartta 

Kilpisjärven asemakaava                                                   Kaavamääräykset

RM Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.
 I Roomalainen numero osoittaa rakennusten suurimman sallitun kerrosluvun.
- 25_1-4.jpg

kortt/
rak.paikka

kaava-
määr.

ala m2 

rakennus-
oikeus k-m2

€ yht.

vv-liitt.
€/k-m2

vv-liitt.
€ yht.

luovutus-
hinta yht.

varaus-
tilanne

25/1

RM II

1710

200

23085,00

24,72

4944,00

28029,00

vapaa

25/2

RM II

1806

200

24381,00

24,72

4944,00

29325,00

vapaa

25/4

RM II

1763

200

23800,00

24,72

4944,00

28744,50

vapaa

Varausehdot

Tontit luovutetaan varaamisjärjestyksessä aikaisemman käytännön mukaisesti. Varaus on voimassa
½ vuotta, johon voidaan erityisistä syistä myöntää enintään ½ vuotta jatkoaikaa. Kauppakirja on alle-
kirjoitettava varaussopimuksen voimassaoloaikana. Varausmaksu on 1 % kauppahinnasta. Jatkoajalta
peritään myös saman suuruinen varausmaksu. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnasta. Varauksen
peruuntuessa varausmaksua ei palauteta varaajalle.

Tontille on rakennettava valmiiseen kuntoon asemakaavan mukaiseen tarkoitukseen kauppakirjassa
määrätty rakennus. Jos rakennusta ei ole rakennettu kun 5 vuotta on kulunut kaupasta, palautetaan
tontti kunnalle kauppahinnalla, josta vähennetään kunnan kuluina 2000 euroa.

Tonttien varaus ja myynti avataan kaavan voimaantulokuulutuksella. 

 
Sivukartta: