Kunnan tontit

Kilpisjärven liikerakennustontti: kortteli 11 rp 1

Lisätietoja ja varaukset

Kilpisjärvi eteläinen -kartta

Kilpisjärven asemakaava                                      Kaavamääräykset

KL Liikerakennusten korttelialue.
 I Roomalainen numero osoittaa rakennusten suurimman sallitun kerrosluvun.
- 11_1.jpg

kortt/
rak.paikka

kaava-
määr.

ala m2 

rakennus-
oikeus k-m2

€ yht.

vv-liitt.
€/k-m2

vv-liitt.
€ yht.

luovutus-
hinta yht.

varaus-
tilanne

11/1

KL I

5376

1000

193536,00

12,36

12360,00

205896,00

varattu

Varausehdot

Tontit luovutetaan varaamisjärjestyksessä aikaisemman käytännön mukaisesti. Varaus on voimassa
½ vuotta, johon voidaan erityisistä syistä myöntää enintään ½ vuotta jatkoaikaa. Kauppakirja on alle-
kirjoitettava varaussopimuksen voimassaoloaikana. Varausmaksu on 1 % kauppahinnasta. Jatkoajalta
peritään myös saman suuruinen varausmaksu. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnasta. Varauksen
peruuntuessa varausmaksua ei palauteta varaajalle.

Tontille on rakennettava valmiiseen kuntoon asemakaavan mukaiseen tarkoitukseen kauppakirjassa
määrätty rakennus. Jos rakennusta ei ole rakennettu kun 5 vuotta on kulunut kaupasta, palautetaan
tontti kunnalle kauppahinnalla, josta vähennetään kunnan kuluina 2000 euroa.

Tonttien varaus ja myynti avataan kaavan voimaantulokuulutuksella.

 

 

 

 

 

Sivukartta: