Kunnan tontit

Kaavamerkinnät

AO =  Erillispientalojen ja yksikerroksisten talojen alue
AOT =  Erillispientalojen alue, jonne voidaan rakentaa    pienyritystiloja
AR I = Yksikerroksisten rivitalojen alue
RA =  Loma-asuntoalue
KL =  Liikerakennusten alue
T =  Teollisuus- ja varastoalue
RM =  Matkailupalvelujen alue
AP =  Pientalovaltainen asuntoalue
 ½ k I = Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän kerrosluvun.

I u ½ = Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Sivukartta: