Kunnan tontit

Hetan pientalotontteja: korttelit 33 rp 2-4, 36 rp 1, 37 rp 2-3

Lisätietoja ja varaukset

Hetan kartta

Hetan asemakaava                                       Kaavamääräykset

AO Erillispientalojen korttelialue.
 I Roomalainen numero osoittaa rakennusten suurimman sallitun kerrosluvun.
- hetta_33_36_37.jpg

kortt/
rak.paikka

kaava-
määr.

ala m2 

rakennus-
oikeus k-m2

€ yht.

vv-liitt.
€/k-m2

vv-liitt. € yht.

luovutus-
hinta yht.

varaus-
tilanne

33/1

AO I

1881

282,15

2971,98

24,72

6974,75

9946,73

vapaa

33/2

AO I

1623

243,45

2564,34

24,72

6018,08

8582,42

vapaa

33/3

AO I

1565

234,75

2472,70

24,72

5803,02

8275,72

vapaa

33/4

AO I

1700

255

2686,00

24,72

6303,60

8989,60

vapaa

36/1

AO I

3630

726

7659,30

24,72

11964,48

19623,78

vapaa

37/2

AO I

1848

277,2

2919,84

24,72

6852,38

9772,22

vapaa

37/3

AO I

1745

261,75

2757,10

24,72

6470,46

9227,56

vapaa

Varausehdot

Tontit luovutetaan varaamisjärjestyksessä aikaisemman käytännön mukaisesti. Varaus on voimassa ½ vuotta,
johon voidaan erityisistä syistä myöntää enintään ½ vuotta jatkoaikaa. Kauppakirja on allekirjoitettava varaus-
sopimuksen voimassaoloaikana. Varausmaksu on 1 % kauppahinnasta. Jatkoajalta peritään myös saman
suuruinen varausmaksu. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnasta. Varauksen peruuntuessa varausmaksua
ei palauteta varaajalle.

Tontille on rakennettava valmiiseen kuntoon asemakaavan mukaiseen tarkoitukseen kauppakirjassa määrätty
rakennus. Jos rakennusta ei ole rakennettu kun 5 vuotta on kulunut kaupasta, palautetaan tontti kunnalle
kauppahinnalla, josta vähennetään kunnan kuluina 2000 euroa.

Tonttien varaus ja myynti avataan kaavan voimaantulokuulutuksella.

Sivukartta: