Kunnan tontit

Hetan pientalotontteja: korttelit 27 rp 1-2, 28 rp 1-6, 29 rp 1-2

Lisätietoja ja varaukset

Hetan kartta


Hetan asemakaava                                        Kaavamääräykset

AO Erillispientalojen korttelialue.
 I Roomalainen numero osoittaa rakennusten suurimman sallitun kerrosluvun.
I u ½ Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.
- hetta_27_28_29.jpg

kortt/
rak.paikka

kaava-
määr.

ala m2 

rak.oikeus
k-m2/as.

€ yht.

vv-liitt.
€/k-m2

vv-liitt. € yht.

luovutus-
hinta yht.

varaus-
tilanne

27/1

AO I u½

1800

280

3080,00

24,72

6921,60

10001,60

vapaa

27/2

AO I u½

1907

280

3080,00

24,72

6921,60

10001,60

vapaa

28/1

AO I u½

1503

280

3080,00

24,72

6921,60

10001,60

vapaa

28/2

AO I u½

1702

280

3080,00

24,72

6921,60

10001,60

vapaa

28/3

AO I u½

1627

280

3080,00

24,72

6921,60

10001,60

vapaa

28/4

AO I u½

1904

280

3080,00

24,72

6921,60

10001,60

vapaa

28/5

AO I u½

1976

280

3080,00

24,72

6921,60

10001,60

vapaa

28/6

AO I u½

1838

280

3080,00

24,72

6921,60

10001,60

vapaa

29/1

AO I u½

1742

280

3080,00

24,72

6921,60

10001,60

vapaa

29/2

AO I u½

1684

280

3080,00

24,72

6921,60

10001,60

vapaa

Varausehdot

Tontit luovutetaan varaamisjärjestyksessä aikaisemman käytännön mukaisesti. Varaus on voimassa ½
vuotta, johon voidaan erityisistä syistä myöntää enintään ½ vuotta jatkoaikaa. Kauppakirja on allekirjoitettava
varaussopimuksen voimassaoloaikana. Varausmaksu on 1 % kauppahinnasta. Jatkoajalta peritään myös
saman suuruinen varausmaksu. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnasta. Varauksen peruuntuessa varaus-
maksua ei palauteta varaajalle.

Tontille on rakennettava valmiiseen kuntoon asemakaavan mukaiseen tarkoitukseen kauppakirjassa
määrätty rakennus. Jos rakennusta ei ole rakennettu kun 5 vuotta on kulunut kaupasta, palautetaan tontti
kunnalle kauppahinnalla, josta vähennetään kunnan kuluina 2000 euroa.

Tonttien varaus ja myynti avataan kaavan voimaantulokuulutuksella.

Sivukartta: