Peltovuoman koulu

Peltovuoman koulun historiaa

Kuva Peltovuoman koulun äitienpäiväjuhlista vuodelta 1930 tai -31


Kesäkuun 26. päivänä 1899 kuntakokous asetti valiokunnan laatimaan ehdotusta kunnan jakamiseksi kansakoulupiireihin. Valiokuntaan valittiin pastori A. E. Frosterus, katekeetta P. J. Kumpulainen, talolliset Joonas Muotkajärvi ja Petteri Eira sekä kunnan esimies Juhani Hetta. Ehdotus valmistui ja se käsiteltiin kuntakokouksessa 27.12.1900. ja lähetettiin edelleen kansakoulutarkastajan kautta kuvernöörille. Ehdotus palautettiin takaisin täydennettäväksi. Kun siihen oli lisätty vaaditut koulujen sijoituspaikat, se hyväksyttiin sellaisenaan kuvernöörin virastossa 31.7.1901. Tässä piirijaossa kunta jaettiin kolmeen piiriin, joista yksi oli Peltovuoman koulupiiri. Peltovuoman koulupiiriin kuuluivat Peltovuoman ja Kyrön kylät, joista edellisessä oli 43 ja jälkimmäisessä 24 eli yhteensä 67 kouluikäistä lasta. Koulun sijoituspaikka oli Peltovuoma.
Peltovuoman kansakoulu on aloittanut toimintansa syksyllä 1930 (ks. kuva yläpuolella). Koulun opettajana toimi Iivari Tukiainen. Vuodesta 1937 lähtien koulu toimi täydellisenä kaksiopettajaisena kouluna. Toisena opettajana oli Helvi Savikuja (1938-45). Sotaa ennen Peltovuoman koulu oli asuntolakoulu. Asuntolan oppilaat tulivat Kerässiepin, Ketomellan, Tuulirovan ja Nunnasen kylistä. Asuntolan hoitajina toimivat Anna Rantatalo, Vilma Kuru (myöh. Vuontisjärvi), Anna Jolanki (myöh. Stoor), Senja Ruotsala (myöh. Peltovuoma) ja Lyyli Huovinen.
Sodan jälkeen koulu aloitti parakissa toukokuussa 1946. Syksyllä opettajaksi tuli Saara Mäkelä nyk. Eira. Hän oli opettajana vuoteen 1984 saakka. Peltovuoman koululla otettiin huomioon pimeän aika: joulukuun alusta tammikuun loppuun koulupäivä aloitettiin vasta kymmeneltä. Vuonna 1952 valmistui uusi, nykyinen koulurakennus. Oppilasmäärän kasvettua tarvittiin toinen luokkahuone, mikä saatiin aluksi vuokralle Yrjö Stoorilta sittemmin Eero Seppälältä.
Peruskoulun tultua yhdistettiin Peltovuoman ja Nunnasen koulupiirit. Nunnasessa kävivät koulua 1-2 luokan oppilaat ja
3-6 luokkien oppilaat Peltovuomassa. Saara Eiran (1946-1984) lisäksi koulun opettajia ovat olleet mm. Kyösti Mehtonen (1963-1969), Iisakki Sara (1969-1971), Juha Kontio (1975-1984). Irene Salonen (1982-) on koululla edelleen opettajana.
Vuonna 1992 Nunnasen koulu lakkautettiin ja 1-2. luokat siirrettiin Peltovuoman koululle. Opettaja Iiris Vieltojärvi
(1980- ) toimii nyt Peltovuoman koululla opettajana.
Vuonna 1993 koulu sai saamen kielen opettajan viran, jota hoiti mm. Inker-Anne Magga kevääseen 1998. Lukuvuoden 1999-2000 saamenkielinen opetus siirtyi kokonaan Hetan koululle. Vapaaehtoinen saamen kielen opiskelu jatkuu edelleen koululla.
Syksystä 2002 koulu on toiminut kaksiopettajaisena kouluna.

 

Lähde: Kurkela, Paavo 1988. Kansanopetus Enontekiöllä vuoteen 1972 saakka. Enontekiön 100-vuotias kansakoulu. Kasvatustieteen syventäviin opintoihin kuuluva tutkielma. Lapin korkeakoulu. Rovaniemi.

Sivukartta: