Organisaatio

Sosiaalitoimi

Sosiaalitoimen tehtävänä on järjestää kuntalaisille lainsäädännön mukaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti, oikea-aikaisesti ja oikein mitoitettuna ja tukea sekä edistää tällä tavalla kuntalaisten itsenäistä suoriutumista ja elämänhallintaa.

Sosiaalitoimi pyrkii sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ennaltaehkäisyyn.

Yhteystiedot

Sivukartta: