Organisaatio

Sivistystoimi

Sivistystoimen tehtävänä on tukea ja kannustaa kuntalaisten jatkuvaa henkistä kasvua sekä vastata kasvavan koulutustarpeen ja vapaa-ajan tarpeiden mukanaan tuomiin haasteisiin. Sivistystoimen tehtävänä on taata opetuksen sekä vapaa-aikapalveluiden riittävä taso kuntalaisen asuinpaikasta riippumatta.

Yhteystiedot
 

Sivukartta: