ILMOITUKSET / KUULUTUKSET

Yhdistyksille myönnettävä kuntalisä enontekiöläisen pitkäaikaistyöttömän palkkaukseen

Kunnan talousarviossa on varattu määräraha kuntalisää varten. Kuntalisä on 260 eur/työntekijä/kk.
Lisää maksetaan pääsääntöisesti työllistäville yhdistyksille, jotka palkkaavat enontekiöläisen pitkäaikaistyöttömän kotona asuvien ikäihmisten palvelujen järjestämiseen. Kuntalisä on ensisijaisesti tarkoitettu tähän tarkoitukseen. Kuntalisää voidaan perustellusta syystä osoittaa myös muuhun kunnan palvelutuotannon kannalta perusteltuun toimintaan.  Mikäli työvoimatoimistolla ei ole osoittaa pitkäaikaistyötöntä yhdistykselle, kunta voi harkita perustellusta syystä tuen myöntämistä myös muulle palkkatuella palkattavalla työttömälle.

Kuntalisää myönnetään määrärahan puitteissa ja sen saamiseksi yhdistysten tulee tehdä vapaamuotoinen perusteltu hakemus siitä, mihin toimintaan työllistettävä työntekijä tarvitaan.
Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
- Onko kyseessä työvoimatoimiston määrittelemä pitkäaikaistyötön.
- Selvitys kaikista yhdistyksen saamista avustuksista myös muista lähteistä ko. työllistettävän palkkaukseen.
- Lisäksi hakemukseen tulee liittää työvoimatoimiston päätös tuen myöntämisestä.

Hakemukset toimitetaan kunnanhallitukselle os. Ounastie 165 99400 ENONTEKIÖ. Lisätietoja asiasta antavat tarvittaessa kunnansihteeri p. 040 - 739 6062 ja kunnanjohtaja p. 0400  694 945. Päätöksen kuntalisän myöntämisestä tekee työllistämisen vastuuviranhaltija sosiaalitoimen kuulemisen jälkeen.
Kuntalisän saajan on ilmoitettava välittömästi kirjallisesti tuen myöntäjälle, mikäli kuntalisän maksamiseen ei ole enää perusteita (esim. työllistetyn työsuhde on päättynyt). Perusteettomasti maksettu kuntalisä peritään takaisin.

KUNNANHALLITUS

Sivukartta: