26.06.2014

UUDESTA KAIVOSHANKKEESTA POTKUA JÄÄMEREN RATAYHTEYDELLE?

Ruotsalainen malminetsintäyhtiö Scandinavian Resources valmistelee ehdotusta uudesta rautakaivoshankkeesta, josta yhtiö käyttää nimeä "Lannavaara Iron Project". Alustavan suunnitelman mukaan yhtiö suunnittelee kuljettavansa rautamalmirikastetta Kiirunan Lannavaaraan rakennettavalta kaivokselta uutta rautatietä pitkin Karesuvannon kautta Skibotniin, jonne yhtiö suunnittelee rakentavansa terminaalin sekä uuden sataman. Uuden rakennettavan rataosuuden pituus olisi noin 170 km.

Projekti on konseptiasteella ja hankkeesta laaditaan kattavat vaikutustenarvioinnit ennen toteuttamispäätöksen tekemistä. On kuitenkin selvää, että toteutuessaan hanke toisi mukanaan merkittäviä positiivisia vaikutuksia pohjoismaisesti. Rautatien mukanaan tuomien etujen lisäksi hankkeella olisi merkittävät työllistävät ja taloudelliset vaikutukset Tunturi-Lapin seutukunnalle, Storfjordin kunnalle sekä Kiirunan kaupungille. Scandinavian Resources vie hanketta eteenpäin tiivissä yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa ja se on palkannut pohjoismaisen konsulttiyhtiö Rambollin konsultiksi hankkeeseen.

"Lannavaara -projekti on vielä varhaisessa vaiheessa, mutta sillä on potentiaalia tuoda mukanaan useita suoria ja epäsuoria positiivisia vaikutuksia niin Suomen, Ruotsin kuin Norjankin valtioille. Tiedostamme yhtiössä hyvin avoimen ja suoran vuorovaikutuksen merkityksen eri sidosryhmien kanssa, ja tämän vuoksi esittelemme konseptiamme avoimesti ja otamme siitä vastaan palautetta. Aiomme saattaa valmiiksi omat ympäristö-, kaivos- ja taloudelliset vaikutusarviointimme seuraavien 12 kuukauden aikana ja esittelemme ne sidosryhmille vuoden 2015 aikana", kertoo Damian Hicks, Scandinavian Resources AB:n toimitusjohtaja.

Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä on iloinen hankkeesta. "Haluan korostaa, että hanke on alkutekijöissään, mutta toteutuessaan se olisi erittäin merkittävä koko Suomen kansantalouden kannalta. Meillä on kuitenkin vielä paljon selvitettävää ja pelkästään mahdollisen ratalinjauksen suhteen on huomioitava ympäristövaikutusten lisäksi sen vaikutukset esimerkiksi porotaloudelle. Uskon kuitenkin, että nämä kysymykset ovat ratkaistavissa. Tämän hankkeen kautta Suomi saisi myös vihdoin rautatieyhteyden Jäämerelle, mikäli valtio sitoutuisi hankkeen toteutuessa rakentamaan yhdysosuuden Kolarista Karesuvantoon. Aiomme neuvotella asiasta lähiaikoina eri vastuuministeriöiden kanssa ja pyrimme todennäköisesti käynnistämään ratahankkeen maakuntakaavoitusprosessin vielä tämän vuoden puolella", kertoo Kärnä.

Enontekiön kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen on myös tyytyväinen hankkeesta. "Hankkeen kautta voidaan konkretisoida Läntisen Jäämeren kehityskäytävän, the Northern Lights Corridorin, mahdollisuuksia. Pidän tärkeänä, että kehityskäytävän hankekokonaisuuteen luodaan merkittävät roolit niin Tornionlaakson neuvostolle kuin Tunturi-Lapin kehityksellekin. Toteutuessaan hanke linjaa näkemykseni mukaan myös sen, mistä Suomen reitti Jäämerelle menee", toteaa Alatörmänen.

Hankkeen tekee mielenkiintoiseksi myös se, että yhtiö selvittää mahdollisuutta käyttää veturien polttoaineena nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä.
---

Linkki Scandinavian Resourcesin presentaatioon aiheesta:

https://www.dropbox.com/s/t3mf6ghk8qt70cy/Final%20Summary%20Storfjord%20Enontekio%20Kiruna%20Introduction%204%20to%207%20June%202014_MO.pdf

Lisätietoja:
Scandinavian Resources AB:n toimitusjohtaja Damian Hicks, p. +46 703 220 226 (englanniksi)
Kunnanjohtaja Mikko Kärnä, P. 040 143 89 41

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: