03.05.2012

Tulvatiedote 4/2012

Eteläisen Lapin joet luovat jääpeitettään.

Eteläisen Lapin joet luovat jääpeitettään ja vapautunevat lopuistakin jäistään lähimmän viikon aikana. Simojoen virtaama Simon Asemakylän kohdalla on noin 160 m3/s. Jäänlähtö Simojoella tapahtui Simojoen asemakylän kohdalla iltapäivällä 2.5.2012 n. 8km:n matkalta. Nikkilänsuvannosta alaspäin joki on jo osittain auki. Simojoen yläosalla virtapaikat ovat pääosin aukeilleet. Virtaamien kasvun kehittymiseen ja jäänlähtöön joen yläjuoksulta vaikuttaa ratkaisevasti lähipäivien sää. Virtaamat ovat yleensä suurimmillaan 1 - 2 viikkoa jäänlähdön jälkeen. Simojoen ennustettu maksimivirtaama on 420 m3/s, joka on käytännössä sama kuin vuosien 1965 - 2011 maksimivirtaamien keskiarvo. Ennustetun maksimivirtaaman ajankohta on toukokuun puolenvälin tienoilla, eikä sen pitäisi aiheuttaa vahinkoja.

Muilla Lapin joilla maksimivirtaama ja jäänlähtö tapahtuu tämänhetkisen ennusteen mukaan toukokuun loppupuolelle. Tornionjoella maksimivirtaaman ennustetaan olevan n. 20 % tavanomaista suuremman ja ajoittuvan kesäkuun alkuun. Ennusteen mukaan tulvan arvioidaan olevan tavanomaista suuremman myös Ounasjoella Kittilässä, jossa ennustettu vedenkorkeus ja maksimivirtaama ovat vahinkorajalla. Myös Rovaniemen kohdalla ennustetaan keskimääräistä suurempaa virtaamaa.

Tällä hetkellä sää on koleaa koko Lapin alueella ja siten alkanut sulaminen on hidastunut. Ennusteen mukaan sää lämpiää vasta ensiviikon puolella, joten jokien virtaamissa ei tule tapahtumaan merkittävää kasvua lähipäivinä.

Seuraava tiedote annetaan viikolla 19 tai välittömästi mikäli sääolot poikkeavat nyt ennustetuista merkittävällä tavalla.

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: