16.04.2012

Tulvatiedote 2/2012

Lapin lumi- ja jäätilanne ennakoivat hieman keskimääräistä suurempaa tulvakevättä

Tämän hetkisten tietojen mukaan kevättulvan ennustetaan olevan keskimääräistä suurempi lähes kaikilla suurilla joilla (Simojoki, Tornionjoki, Ounasjoki, Kemijoki, Ivalojoki) Tenojoella tulvan ennustetaan olevan tavanomainen.

Lumen vesiarvot ovat Rovaniemen ja Ranuan ympäristössä sekä Meri-Lapissa ja Länsi-Lapissa keskimääräisiä korkeampia. Länsi-Lapissa vesiarvo ylittää paikoin 200 mm. Paatsjoen alueella Ivalossa ja Nellimissä lunta on selvästi keskimääräistä vähemmän. Muualla Lapissa lumen vesiarvo on keskimääräisissä lukemissa.

Sulaminen on Lapissa vasta alkamassa ja tulvan suuruuden ratkaisee lähiviikkojen sulamiskauden sää. Tästä johtuen virtaamaennusteissa on vielä suurta vaihtelua. Suurimpia muutoksia ennusteeseen voivat aiheuttaa poikkeuksellisen kovat ja laajalla alueella tulevat vesisateet sekä samanaikainen nopea vuorokauden keskilämpötilan nousu.

Lapin ELY-keskuksen tekemien jäänmittausten perusteella teräsjään paksuus maaliskuussa oli keskimäärin 30% tavanomaista ohuempaa ja kasvavat virtaamat syövät jääpeitteen nopeasti. Jäät ovatkin joilla ja järvien virtapaikoilla jo erittäin heikkoja ja varsinkin Etelä-Lapissa on jäällä liikkumista syytä välttää.

Jääpatoriski on tavanomainen. Joillakin jokiosuuksilla on syksyllä kerääntyneitä jääröykkiöitä ja suppoa, jotka osaltaan voivat vaikuttaa jääpatojen syntyyn. Tornionjoen Matkakoskessa ja Ounasjoen Kaukosessa vedenpinnat ovat jäiden patoavan vaikutuksen johdosta korkeammalla kuin yleensä lopputalvesta. Virtaamat säilyvät lähiaikoina koko Lapissa pienissä talvisissa lukemissa.

Tulvan kehittymistä tarkennetaan viikoittain tehtävällä tiedotteella. Ennusteiden paikkansapitävyys on sitä suurempi mitä lähempänä ennustettu tulvahuippu on. Ennusteen paikkansapitävyyttä voidaan pitää hyvänä noin viikkoa ennen suurinta virtaamaa.


Ounasjoki Marraskosken kohdalla

Tällä hetkellä virtaaman suuruus Ounasjoessa on hieman normaalia alkukevään virtaamaa suurempi. Ounasjoen maksimivirtaama 13.4.2012 laaditun tulvaennusteen mukaan Marraskosken kohdalla on 1210 m3/s, joka on keskimääräistä kevättulvan tasoa hieman suurempi. Maksimivirtaama on 90 %:n todennäköisyydellä välillä 910 – 1580 m3/s. Suurimman virtaaman ajankohta on 13.5 – 24.5.2012.

Vuosina 1961–90 Marraskosken maksimivirtaama on ollut keskimäärin 992 m3/s ja kevään 2005 suurin virtaama oli 1486 m3/s, joka oli suurin koskaan Marraskosken kohdalla havaittu virtaama. Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on ollut 330 m3/s. Marraskosken kohdalla suurimmat havaitut vedenkorkeudet ovat olleet jääpatojen aiheuttamia.

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: