10.05.2012

Terve-SOS-tunnustuspalkinto Sami soster ry:n saamelaisalueen päihdetyölle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on myöntänyt vuoden 2012 Terve-SOS-palkinnon Sami soster ry:n saamelaisalueen päihdetyölle –  Goikkanas  - saamelaiset  voimavarat päihdetyöhön -Mettäterapia .  Terve-SOS-tapahtumassa Tampereella 9.5.2012 jaetut tunnustuspalkinnot ovat 2000 euroa.

 

Goikkanas-saamelaiset voimavarat päihdetyöhön – Mettäterapia on yhteisöllinen toimintamenetelmä, joka perustuu voimavaralähtöisyyteen ja luonnon käyttämiseen systemaattisena osana varhaisvaiheen päihdetyötä. Toimintatapa lähtee paikallisyhteisöstä ja vastaa kohderyhmän tarpeita. Mallia on tuotteistettu saamelaiset voimavarat huomioivaksi leirijaksoksi luonnossa ja leirien väliseen tukeen sekä lyhytneuvonnaksi.

Mettäterapia on merkittävää työtä pohjoisten syrjäseutujen hyvinvoinnin eteen ja elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi. Pohjoinen erämaaluonto ei ole pelkkä matkailuvaltti, vaan se on myös asukkailleen aito voimaannuttava voimanlähde. Luonnossa oleminen antaa voimia myös vaikeissa olosuhteissa.

 

Mettäterapiatyön kehittämisessä on työparina toiminut Enontekiön kunnan saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä Anne- Maria  Näkkäläjärvi. Kehittämistyöhön on osallistunut myös Pohjois-Suomen Sosiaali-alan Kehittämiskeskus. Enontekiön kunta on ylpeä oltuaan mukana ansiokkaassa työssä.

 

Goikkanas- Saamelaiset voimavarat päihdetyössä- Mettäterapia –toiminnan

lisäksi THL myönsi palkinnot Aluekehityssäätiön pohjoissavolaisten maaseutuyrittäjien työhyvinvoinnin edistämiseen ja Oulun seudun omaishoitajien ja läheisten yhdistyksen omaishoitajien tukeen ja koulutukseen.

 

Enontekiön kunta ja Sami Soster ry tarjoavat henkilöstölleen ja kaikille kuntalaisille kakkukahvit kunnanvirastolla maanantaina 14.5.2012 klo 15.00. Toivotamme myös lehdistön tervetulleeksi. Ilmoittautumisia kahvitilaisuuteen toivomme osoitteeseen marja.ranta@enontekio.fi ma 14.5. klo 12.00 mennessä.

 

Lisätietoja antavat:

Ristenrauna Magga, toiminnanjohtaja Sami Soster ry
0400-314 154, ristenrauna.magga@samisoster.fi

 

Anne-Maria Näkkäläjärvi, kehittäjä-sosiaalityöntekijä, Enontekiön kunta
040 – 532 6594, anne-maria.nakkalajarvi@enontekio.fi

 

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: