14.11.2014

Talousarvioehdotus 2015 julkaistu kuntalaiskeskustelua varten

Kunnanjohtajan esitys kunnanhallitukselle vuoden 2015 talousarvioksi on julkaistu. Kuntalaiset voivat tehdä huomioita tai huomautuksia talousarviosta. Kuntalaiset voivat tehdä huomioita tai huomautuksia talousarviosta joko suoraan kunnanjohtajalle tai luottamushenkilöille. Talousarviosta on myös mahdollista käydä keskustelua Enontekiön kuntalaiskanavalla.

Talousarvioehdotuksessa kunnan käyttötalouden kokonaismenot ovat 17.097.510 €. Toimintamenot kasvavat edellisvuoteen verrattuna 3% ollen 9047 € per asukas. Talousarvio on 57.890 € ylijäämäinen. Ylijäämäisyydestä huolimatta on huomioitava, että lainanlyhennykset ja investoinnit on katettava lainarahalla. Lainamäärä tulee ehdotuksen mukaan lisääntymään 958.230 € eli 507 € per asukas. Kunnan lainamäärä on ehdotuksen mukaan 6.039.000 € eli 3195 € per asukas.
”Lainamäärä ja toimintamenojen kasvu on edelleen kohtuullisella tasolla, mutta tiukkaa taloudenpitoa on välttämätöntä jatkaa. Kunnan velkaantuminen tulee pyrkiä taittamaan seuraavan 5 vuoden aikajänteellä. Talousarvioehdotuksessa toiminnot kyetään tulevana vuonna järjestämään ilman henkilöstön lomautuksia tai isoja toiminnallisia muutoksia.” kertoo kunnanjohtaja Mikko Kärnä. ”Enontekiön kunnalla ei ole taseessaan aiemmilta vuosilta kertyneitä kattamattomia alijäämiä ja etupainotteisella talouden ja toimintojen suunnittelulla sekä tiukalla menokurilla on mahdollista saavuttaa talouden tasapaino", toteaa Kärnä.
Suurin yksittäinen investointi talousarviossa on päiväkoti, joka valmistuu vuoden 2015 syksyllä. Kokonaisuutena päiväkoti-investoinnin arvo on 910.000 €, josta vuodelle 2015 kohdentuu 633.000 €. Kunta varaa talousarviossa myös 70.000 euroa lentoliikenteen tukemiseen, valtio osallistuu tukeen vastaavalla summalla. Lentoliikenteen tukimääriä on kyetty viimeisinä vuosina pudottamaan merkittävästi.

Talousarvioehdotus 2015

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: