31.08.2012

SOGSAKKin pohjoissaamen kielen keskustelukurssi alkaa 11.9.2012

DAVVISÁMEGIELA SÀGASTALLANGURSA / POHJOISSAAMEN KIELEN KESKUSTELUKURSSI (44 d/h)

álgá Heahtás / alkaa Hetassa 11.9.2012 d./klo. 17.00

Ulbmil/Tavoite:

Oahpuid dárkkuhussan lea ovddidit oahppi válmmašvuonaid geavahit sámegiela bargoeallima giellageavahandiliin. Oahppi viiddida aktiivvalaččat iežas sátneráju ja bargá dinolaččat iežas sámegiela dáiddu ovddidemiin ja sámegiela geaváheami lasihemiin bargoeallimis.

Opintojen tarkoituksena on kehittää opiskelijan valmiuksia käyttää saamen kieltä työelämän viestintätilanteissa. Opiskelija laajentaa aktiivisesti sanavarastoaan ja kiinnittää tietoisesti huomiota saamen kielitaidon kehittämiseen ja työelämässä saamen kielen käyttöön.

Oahppi ipmirda iežas ámmatsuorggi ságastallamiid ja deavsttaid. Oahppi birge bálvalan- ja dikšundiliin sámegielain ja hálddaša iežas suorggi vuonnosátneráju.

Opiskelija ymmärtää oman ammattialansa puhetta ja tekstiä. Opiskelija selviää palvelu- ja hoitotilanteissa saamen kielellä ja hallitsee ammattialansa perussanastoa.

Skuvlejupmi heive bálvalan-ja dikšunsuorggis bargi olbmuide.

Koulutus sopii palvelu-ja hoiva-alalla työskenteville.

 
Sisdoallu/Sisältö:

- vuonnogiellaoahppa / peruskielioppi

- ságastallanhárjehusat / keskusteluharjoitukset

- lohkanhárjehusat / lukuharjoitukset

- girji: Davvin I / kirja: Davvin I

 
Golut/Kustannukset:

Gursa lea nuvttá, muhto oahppi máksá ja háŋge ieš oahppomateriála.

Kurssi on maksuton, mutta opiskelija kustantaa ja hankkii itse oppimateriaalin.

 

Báiki ja áigi/Paikka ja aika:

Gursa álgá Heahtás SOG doaibmabáikis / Kurssi alkaa Hetassa SAKK:n toimipaikassa 11.9.2012 d/klo 16.00

 

Oahpaheaddji/Opettaja:

Gurssa oahpaheaddjin lea / Kurssin opettajana on Siiri Juuso

 

Diðoštallamat ja almmuheamit/Tiedustelut ja ilmoittautumiset:

Geavatlaš ordnemiid geažil lea dehálaš almmuhit gursii vahkku ovdal go gursa álgá/ Käytännön järjestelyjen takia on tärkeää ilmoittautua kurssille viikkoa ennen kurssin alkua.

 
Järjestäjä:

Sámi oahpahusguovddáš
Saamelaisalueen koulutuskeskus
www.sogsakk.fi tel./puh.040 572 8398 Sointu Jokiniemi sointu.jokiniemi@sogsakk.fi

 

 

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: