22.08.2013

SOG ORDNE - SAKK JÄRJESTÄÄ

ČOARVE- JA DÁKTEDUODJEGURSA/ SARVI- JA LUUTYÖKURSSI (80 d/h)

álgá Heahtás / alkaa Hetassa 4.9.2013 d./klo.17.00

Ulbmil/Tavoite:
Oahppi oahppá plánet málle ja duddjot earálágan čoarve- ja dáktedujiid. Opiskelija oppii suunnittelemaan mallin ja valmistamaan erilaisia sarvi- ja luutöitä.

Sisdoallu/Sisältö:
- gurssas oahpahallat bargobiergasiid ja -mašiinnaid bargodorvvolašvuođamearrádusaid / kurssilla opiskellaan työvälineiden ja –koneiden työturvallisuusmääräykset
- čoarve- ja dáktedujiid málle plánen / sarvi-ja luutöiden mallin suunnittelu
- duddjon ja loahppagieđahallan / sarvi- ja luutöiden valmistaminen ja viimeistely

Váldde gursii fárrui / Ota kurssille mukaan
- čorvviid / sarvia
- davttiid / luita

Golut/Kustannukset:
Gursa lea nuvttá, muhto oahppi máksá ja háŋge ieš materiála /
Kurssi on maksuton, mutta opiskelija kustantaa ja hankkii materiaalin.

Báiki ja áigi/Paikka ja aika: Gursa álgá SOG:s /
Kurssi alkaa SAKK:n tiloissa
4.9.2013 d./klo.17.00

Oahpaheaddji/Opettaja: Gurssa oahpaheaddjin lea / Kurssin opettajana on Elli Mäkinen

Diðoštallamat ja almmuheamit/Tiedustelut ja ilmoittautumiset:

Geavatlaš ordnemiid geažil lea dehálaš almmuhit gursii vahku ovdal go gursa álgá. / Käytännön järjestelyjen takia on tärkeää ilmoittautua kurssille viikkoa ennen kurssin alkua.SILBADUODJEGURSA / HOPEATYÖKURSSI (80d/h)

álgá Heahtás / alkaa Hetassa 27.8.2013 d/klo18.00

Ulbmil/Tavoite:
Oahppi oahppá plánet málle ja bargat earálágán silbadujiid./
Opiskelija oppii suunnittelemaan mallin ja tekemään erilaisia hopeatöitä.

Sisdoallu/Sisältö:
- silbaduoji málle plánen / hopeatyön mallin suunnittelu
- silbadujiide ja bargoneavvuide oahpásmuvvan / hopeatöihin ja työvälineisiin tutustuminen
- silbadujiid duddjon ja loahppagieđahallan / hopeatöiden valmistaminen ja viimeistely

Golut/Kustannukset:
Gursa lea nuvttá, muhto oahppi máksá ieš materiála. Oahpaheaddjis sáhttá oastit materiála./
Kurssi on maksuton, mutta opiskelija kustantaa itse materiaalin, Materiaalin voi ostaa opettajalta.

Báiki ja áigi/Paikka ja aika:
Gursa álgá SOG:s silbaduodjebájis/ Kurssi alkaa SAKK:n hopeatyöpajassa
27.08.2013 d./klo.18.00

Oahpaheaddji/Opettaja: Gurssa oahpaheaddjin lea /
Kurssin opettajana on Tuomo Laakso .

Lassedieđut ja almmuheamit / Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Geavatlaš ordnemiid geažil lea dehálaš almmuhit gursii vahku ovdal go gursa álgá. / Käytännön järjestelyjen takia on tärkeää ilmoittautua kurssille viikkoa ennen kurssin alkua.


ULLOLIINNI GOĐĐINGURSA/
VILLAHUIVIN KUDONTAKURSSI (80d/h)

álgá Heahtás / alkaa Hetassa 1.10.2013 d./klo.17.00

Ulbmil/Tavoite:
Oahppi oahppá plánet málle, suohput ja gođđit ulloliinni./
Opiskelija oppii suunnittelemaan mallin, luomaan loimen ja kutomaan villahuivin.

Sisdoallu/Sisältö:
- liinni málle plánen / huivin mallin suunnittelu
- láiggiid válljen ja suohppun / lankojen valitseminen ja loimen luominen
- liinni gođđin ja seassan / huivin kutominen ja viimeistely

Golut/Kustannukset:
Gursa lea nuvttá, muhto oahppi máksá ja háŋge ieš materiála./
Kurssi on maksuton, mutta opiskelija kustantaa ja hankkii itse materiaalin.

Báiki ja áigi/Paikka ja aika:
Gursa álgá SOG doaimbmabaikkis
Kurssi alkaa SAKK:n toimitiloissa
1.10.2013 d./klo.17.00

Oahpaheaddji/Opettaja: Gurssa oahpaheaddjin lea /
Kurssin opettajana on Inga Leppäjärvi.

Diðoštallamat ja almmuheamit/Tiedustalut ja ilmoittautumiset:
Geavatlaš ordnemiid geažil lea dehálaš almmuhit gursii vahku ovdal go gursa álgá./ Käytännön järjestelyjen takia on tärkeää ilmoittautua kurssille viikkoa ennen kurssin alkua.


NUVTTOHIID JA GISTÁIDGOARRUNGURSA / NUTUKKAIDEN JA -KINTAIDEN OMPELUKURSSI (60d/h)

álgá Gárasavvonis / alkaa Karesuvannossa 24.09.2013 d./klo 15.00

Ulbmil/Tavoite:
Oahppi oahppá sárgut minstariid, vadjat ja goarrut nuvttohiid sihke gistáid. /
Opiskelija oppii piirtämään kaavat, leikkaamaan ja ompelemaan nutukkaat sekä karvakintaat.

Sisdoallu/Sisältö:
- minstariid sárgun / kaavojen piirtäminen
- gápmasiid vadjan / koipien leikkaaminen
- goarrun / ompeleminen
- vátnan ja vurken / viimeistely ja varastointi váldde gursii fárrui / ota kurssille mukaan
- gápmasiid 2 gottura / koipia 2 kunturaa
- jiehkku / jiekiön
- áimmii / äimän
- suotnaárppu / suonilankaa
- skárret / sakset
- sistebihttá / nahkapalan

Golut/Kustannukset:
Gursa lea nuvttá, muhto oahppi máksá ja háŋge ieš materiála. /
Kurssi on maksuton, mutta opiskelija kustantaa ja hankkii itse materiaalin.

Báiki ja áigi/Paikka ja aika:
Gursa álgá Gárasavvona skuvllas/
Kurssi alkaa Karesuvannon koulun tiloissa.
24.09.2013 d./klo. 15.00

Oahpaheaddji/Opettaja: Gurssa oahpaheaddjin lea /
Kurssin opettajana on Inger-Anni Palojärvi

Diðoštallamat ja almmuheamit/Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Geavatlaš ordnemiid geažil lea dehálaš almmuhit gursii vahku ovdal go gursa álgá. / Käytännön järjestelyjen takia on tärkeää ilmoittautua kurssille viikkoa ennen kurssin alkua.


ULLOLIINNI GOĐĐINGURSA/
VILLAHUIVIN KUDONTAKURSSI (60d/h)

álgá Gárasavvonis / alkaa Karesuvannossa 3.9.2013 d./klo.15.00

Ulbmil/Tavoite:
Oahppi oahppá plánet málle, suohput ja gođđit ulloliinni./
Opiskelija oppii suunnittelemaan mallin, luomaan loimen ja kutomaan villahuivin.

Sisdoallu/Sisältö:
- liinni málle plánen / huivin mallin suunnittelu
- láiggiid válljen ja suohppun / lankojen valitseminen ja loimen luominen
- liinni gođđin ja seassan / huivin kutominen ja viimeistely

Golut/Kustannukset:
Gursa lea nuvttá, muhto oahppi máksá ieš materiála./
Kurssi on maksuton, mutta opiskelija kustantaa itse materiaalin.

Báiki ja áigi/Paikka ja aika:
Gursa álgá /Gárasavvona skuvllas
Kurssi alkaa Karesuvannon koululla
3.9.2013 d./klo.15.00

Oahpaheaddji/Opettaja: Gurssa oahpaheaddjin lea /
Kurssin opettajana on Inger-Anni Palojärvi

Diðoštallamat ja almmuheamit/Tiedustalut ja ilmoittautumiset:
Geavatlaš ordnemiid geažil lea dehálaš almmuhit gursii vahku ovdal go gursa álgá./ Käytännön järjestelyjen takia on tärkeää ilmoittautua kurssille viikkoa ennen kurssin alkua.


NUVTTOHIID JA GISTÁIDGOARRUNGURSA / NUTUKKAIDEN JA -KINTAIDEN OMPELUKURSSI (50d/h)

álgá Gilbbesjávrris / alkaa Kilpisjärvellä 04.10.2013 d./klo 16.00

Ulbmil/Tavoite:
Oahppi oahppá sárgut minstariid, vadjat ja goarrut nuvttohiid sihke gistáid. /
Opiskelija oppii piirtämään kaavat, leikkaamaan ja ompelemaan nutukkaat sekä karvakintaat.

Sisdoallu/Sisältö:
- minstariid sárgun / kaavojen piirtäminen
- gápmasiid vadjan / koipien leikkaaminen
- goarrun / ompeleminen
- vátnan ja vurken / viimeistely ja varastointi váldde gursii fárrui / ota kurssille mukaan
- gápmasiid 2 gottura / koipia 2 kunturaa
- jiehkku / jiekiön
- áimmii / äimän
- suotnaárppu / suonilankaa
- skárret / sakset
- sistebihttá / nahkapalan

Golut/Kustannukset:
Gursa lea nuvttá, muhto oahppi máksá ja háŋge ieš materiála. /
Kurssi on maksuton, mutta opiskelija kustantaa ja hankkii itse materiaalin.

Báiki ja áigi/Paikka ja aika: Gursa álgá Gilbbesjávrri skuvllas/
Kurssi alkaa Kilpisjärven koulun tiloissa.
04.10.2013 d./klo. 16.00

Oahpaheaddji/Opettaja: Gurssa oahpaheaddjin lea /
Kurssin opettajana on Inger-Anni Palojärvi

Diðoštallamat ja almmuheamit/Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Geavatlaš ordnemiid geažil lea dehálaš almmuhit gursii vahku ovdal go gursa álgá. / Käytännön järjestelyjen takia on tärkeää ilmoittautua kurssille viikkoa ennen kurssin alkua.


DAVVISÁMEGIELA JOATKKAGURSA POHJOISSAAMEN KIELEN JATKOKURSSI III (50d/h)

álgá Gilbbesjávrri skuvllas/alkaa Kilpisjärven koululla 5.9.2013 dbu/klo 17.00

Ulbmilat/Tavoitteet:
Oahppi lohká álkes deavsttaid, máhttá ságastallat álkes fáttáin ja čállit sámegillii oanehis deasvsttaid. Oahppi bastá
muitalit iežas ja earáid birra, iežas ássama ja juohkebeaivásaš eallima birra ja jearrat daid áššiid maid earáin.

Opiskelija lukee helppoja tekstejä, osaa keskustella helpoista aiheista sekä kirjoittaa saameksi lyhyitä kirjoitelmia. Opiskelija osaa kertoa itsestään tai muista, asumisestaan ja jokapäiväisestä elämästään ja kysymään muilta vastaavia tietoja.

Sisdoallu/Sisältö: vuođđogiellaoahppu / peruskielioppi čállinhárjehusat / kirjoitusharjoituksia ságastallanhárjehusat / keskusteluharjoituksia lohkanhárjehusat / lukuharjoituksia

Oahppomateriála/Oppimateriaali:
Davvin II (ja III) dahje Cealkke dearvvuođaid 2 (ja 3)
oahpaheaddji materiála
Sámi-Suoma-Sámi sátnegirji

Golut/Kustannukset:
Gursa lea nuvttá, muhto oahppi máksá ja háŋke ieš oahppamateriála. Kopierejuvvon materiálas kurssa oahpaheddji bearrá mávssu.
Kurssi on maksuton, mutta opiskelija kustantaa ja hankkii itse oppimateriaalin. Kopioidusta opimateriaalista veloitetaan kopiomaksu. Kurssin opettaja perii maksun.

Báiki ja áigi/Paikka ja aika:
Gilbbesjávrri skuvla/Kilpisjärven koulu
5.9.2013 dmu/klo 17.00.

Oahpaheaddji/Opettaja:
Sinikka Labba

Lassedieđut ja almmuheamit/Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Geavatlaš ordnestallamiiid dihte lea dehálaš almmuhit gursii vahku ovdal go gursa álgá. Käytännön järjestelyjen takia on tärkeää ilmoittautua kurssille viikkoa ennen kurssin alkua.


ČUOLDINGURSA/
TIUHTATÖIDEN VALMISTUSKURSSI (60d/h)

álgá Leaibejávrris / alkaa Leppäjärvellä 24.09.2013 d./klo 17.00

Ulbmil/Tavoite:
Oahppi oahppá plánet málle, suohpput ja čuoldit vuoddagiid sihke earálágán báttiid./ Opiskelija oppii suunnittelemaan mallin, luomaan loimen ja kutomaan pauloja sekä erilaisia nauhoja.

Sisdoallu/Sisältö:
- málle plánen / mallin suunnittelu
- láiggiid válljen / lankojen valitseminen
- suohppun / loimen luominen
- čuoldin / kutominen

Váldde gursii fárrui / Ota kurssille mukaan
- Njuikuma ja geaba/tiuhtan ja kudontakävyn
- laigiid ja skárret/lankoja ja sakset

Golut/Kustannukset:
Gursa lea nuvttá, muhto oahppi máksá ja háŋge ieš materiála.
Kurssi on maksuton, mutta opiskelija kustantaa ja hankkii itse materiaalin.

Báiki ja áigi/Paikka ja aika:
Gursa álgá Leaibejávrri giliviesus. /
Kurssi alkaa Leppäjärven kylätalon tiloissa.
24.09.2013 d./klo. 17.00

Oahpaheaddji/Opettaja:
Gurssa oahpaheaddjin lea /
Kurssin opettajana on Inga Leppäjärvi.

Diđoštallamat ja almmuheamit/Tiedustelut ja ilmoittautumiset:

Geavatlaš ordnemiid geažil lea dehálaš almmuhit gursii vahku ovdal go gursa álgá./
Käytännön järjestelyjen takia on tärkeää ilmoittautua kurssille viikkoa ennen kurssin alkua.


NÁHKKEBOAHKÁNA-, BÁKKI JA LÁVŽŽI DUDDJONGURSA / NAHKAVYÖN, PANGAN JA HIHNAN VALMISTUSKURSSI (30 d/h)

álgá Njunnásis / alkaa Nunnasessa 5.9.2013 dmu/klo15.00

Ulbmil/Tavoite:
Oahppi oahppá plánet ja duddjot náhkkeboahkána bággi dahje lávžži. / Opiskelija oppii suunnittelemaan ja valmistamaan nahkavyön pangan tai hihnan.

Sisdoallu/Sisältö:
- málliid sárgun ja náhkiid válljen / mallien piirtäminen ja nahkojen valitseminen
- duoji duddjon / työn valmistaminen
- duoji vátnan / työn viimeistely

Golut/Kustannukset:
Gursa lea nuvttá. Oahppi sáhttá oastit gursamateriála oahpaheaddjis / Kurssi on maksuton. Opiskelija voi ostaa kurssimateriaalin opettajalta.

Báiki ja áigi/Paikka ja aika: Gursa lea Njunnása giliviesus. /
Kurssi toteutetaan Nunnasen kylätalolla
5.9.2013 dmu/klo 15.00 alkaen.

Oahpaheaddji/Opettaja: Gurssa oahpaheaddjin lea /
Kurssin opettajana on Iisko-Matti Näkkäläjärvi.

Lassedieđut ja almmuheamit / Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Geavatlaš ordnemiid geažil lea dehálaš almmuhit gursii vahku ovdal go gursa álgá. / Käytännön järjestelyjen takia on tärkeää ilmoittautua kurssille viikkoa ennen kurssin alkua.

Sámi oahpahusguovddáš
Saamelaisalueen koulutuskeskus

tel./puh. 040 572 8398 Eila Syväjärvi eila.syvajarvi@sogsakk.fi

 

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: