14.02.2013

SOG ORDNE - SAKK JÄRJESTÄÄ

GIHCE- DAHJE MIESENÁHGAHPIRA GOARRUNGURSA

KILIN- TAI VASANNAHKALAKIN OMPELUKURSSI (30 d | h)

álgá Heahtás | alkaa Hetassa 5.3.2013 dmu | klo 17.00

________________________________________________________________________

Ulbmil | Tavoite:

Oahppi oahppá váldit mihtuid, sárgut minstariid sihke vadjat ja goarrut gihce- dahje miesenáhgahpira.

Opiskelija oppii ottamaan mitat, piirtämään kaavat sekä leikkaamaan ja ompelemaan kilin- tai vasannahkalakin.

Sisdoallu | Sisältö:

- málle plánen | mallin suunnitelu

- mihtuid váldin ja minstariid sárgun | mitojen ottaminen ja kaavojen piirtäminen

- gahpira vadjan ja dihpiid čuohppan | lakin ja tupsujen leikkaaminen

- skoađđasa vadjan ja goarrun | vuorikankaan leikkaaminen ja ompeleminen

- gahpira goarrun ja vátnan | lakin ompeleminen ja viimeistely

Váldde gursii mielde | Ota kurssille mukaan

- gihce- dahje miesenáhki ja skoađđasa | kilin- tai vasannahka ja vuorikangasta

- skárriid | sakset

- áimmi ja suotnaárppu | äimä ja suonilankaa

Golut | Kustannukset:

Gursa lea nuvttá, muhto oahppi háŋke ja máksá ieš materiála.

Kurssi on maksuton, mutta opiskelija hankkii ja kustantaa itse materiaalin.

Báiki | Paikka:

Sámi oahpahusguovddáža Heahtá doaibmabáiki.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Hetan toimipaikaikka.

Oahpaheaddji | Opettaja:

Inga Leppäjärvi

Diđoštallamat ja almmuheamit | Tiedustelut ja ilmoittautumiset:

Geavatlaš ordnemiid dihte lea dehálaš almmuhit gursii vahku ovdal go gursa álgá.

Käytännön järjestelyjen takia on tärkeää ilmoittautua kurssille viikkoa ennen kurssin alkua.

Sámi oahpahusguovddáš

Saamelaisalueen koulutuskeskus

tel.|puh. 040 572 8398

sointu.jokiniemi@sogsakk.fi

GÁKTEGOARRUNGURSA | SAAMENPUVUN OMPELUKURSSI (30d | h)

álgá Gárasavvonis | alkaa Karesuvannossa 4.3.2013 dmu | klo 17.00

______________________________________________________________________________

Ulbmil | Tavoite:

Oahppi oahppá váldit mihttuid, sárgut minstariid sihke vadjat ja goarrut girjjátgávtti.

Opiskelija oppii ottamaan mittoja, piirtämään kaavoja sekä leikkaamaan ja ompelemaan lapintakin.

Sisdoallu | Sisältö:

- mihtuid váldin | mittojen ottaminen

- málle plánen ja minstariid sárgun | mallin suunnittelu ja kaavojen piirtäminen

- gávtti vadjan | saamenpuvun leikkaaminen

- hearvabáttiid válljen ja heiveheapmi | hervanauhojen valitseminen ja sommittelu

- gávtti goarrun ja seassan | saamenpuvun ompeleminen ja viimeistely

Váldde gursii mielde | Ota kurssille mukaan

- gággása | kangasta

- hearvabáttiid | hervanauhoja

- goarrunmašiinna | ompelukone

- skárriid ja mihttobátti | sakset ja mittanauha

Golut | Kustannukset:

Gursa lea nuvttá, muhto oahppi máksá ja háŋge ieš materiála.

Kurssi on maksuton, mutta opiskelija kustantaa ja hankkii itse materiaalin.

Báiki | Paikka:

Gárasavvona skuvlla.

Karesuvannon koulu.

Oahpaheaddji | Opettaja:

Inger-Anni Palojärvi

Diðoštallamat ja almmuheamit | Tiedustelut ja ilmoittautumiset:

Geavatlaš ordnemiid dihte lea dehálaš almmuhit gursii vahku ovdal go gursa álgá.

Käytännön järjestelyjen takia on tärkeää ilmoittautua kurssille viikkoa ennen kurssin alkua.

Sámi oahpahusguovddáš

Saamelaisalueen koulutuskeskus

www.sogsakk.fi

Tel|puh. 040 572 8398

sointu.jokiniemi@sogsakk.fi

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: