22.05.2013

Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi

ENONTEKIÖN SIVISTYSLAUTAKUNTA julistaa haettavaksi

1. Perusopetuksen ja lukion yhteisen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin viransijaisuuden ajalle 9.8. – 21.12.2013, Hetan peruskoulu ja Enontekiön Erälukio.

2. Päätoimisen tuntiopettajan määräaikainen toimi (kuvataide, tekninen työ sekä mahdollisesti muitakin aineita) ajalle 1.8.2013 – 31.7.2014, Hetan peruskoulu ja Enontekiön Erälukio

3. Koulunkäyntiavustajan määräaikainen toimi ajalle 9.8.2013 – 31.5.2014, Kilpisjärven koulu

Palkkaus määräytyy kohtien 1 ja 2 osalta OVTES:n mukaan ja kohta 3 KVTES:n mukaan.

Viran/toimien täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset sekä ansioluettelo.

Valitun on ennen viran/toimien vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote

Hakemukset tulee jättää 5.6. 2013 klo 15.00 mennessä osoitteella:

Enontekiön sivistyslautakunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö

Lisätietoja antaa rehtori-sivistystoimenjohtaja Laila Palkinen, puh. 040 547 4938 laila.palkinen@enontekio.fi

ENONTEKIÖN SIVISTYSLAUTAKUNTA

EANODAGA ČUVGEHUSLÁVDEGODDI

almmuha ohcanláhkai

1. Vuođđoaoahpahusa ja logahaga oktasaš eatnigiela ja girjjálašvuođa lektora virgesadjásašvuohta áigái 9.8. – 21.12.2013, Heahtá vuođđoskuvla ja Eanodaga Duottarlogahat.

2. Váldodoaibmasaš diibmooahpaheaddji mearreáigásaš doaibma (govvadáidda, teknihkalaš bargu sihke vejolaččat earáge ávdnasat) áigái 1.8.2013 – 31.7.2014, Heahtá vuođđoskuvla ja Eanodaga Duottarlogahat

 3. Skuvlavázzinveahki mearreáigásaš doaibma áigái 9.8.2013 – 31.5.2014, Gilbbesjávrri skuvla

Bálká mearrašuvvá čuoggáid 1 ja 2 oasil OVBES:a mielde ja čuokkis 3 GVBES:a mielde.

Virggi/doaimmaid deavdimis čuovvut 4 mánotbaji heahččalanáiggi.

Ohcamušaide galgá bidjat mielddusin gelbbolašvuođa čujuheaddji duođaštusaid ja ánsologahallama.

Válljejun galgá ovdal virggi /doaimma vuostáváldima ovdanbuktit mánáiguin bargiid rihkusduogáža čilgemis addon lága 504/02 eaktudan rihkusregisttarváldosa

Ohcamušaid galgá guođđit 5.6. 2013 dmu 15.00 rádjai čujuhusain:

Eanodaga čuvgehuslávdegoddi, Ovnnesgeaidnu 165, 99400 Eanodat

Lassidieđuid addá rektor-čuvgehusdoaimmahoavda Laila Palkinen, tel. 040 547 4938 laila.palkinen@enontekio.fi

EANODAGA ČUVGEHUSLÁVDEGODDI

 

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: