07.05.2013

Pudasjärven kaupungin ja Enontekiön kunnan mediatiedote 6.5.2013: PUDASJÄRVEN KAUPUNGINJOHTAJA JA ENONTEKIÖN KUNNANJOHTAJA HALUAVAT SELVITYKSEN SYRJÄSEUTUJEN PALVELURAKENNERATKAISUISTA

Pudasjärven kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila ja Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä tekivät kuntaliitolle tänään aloitteen, jossa esitetään kunnallisten sekä valtiollisten palvelurakenneratkaisujen erilaisten vaihtoehtojen selvittämistä erityisen harvaan asutuissa ja syrjäisissä kunnissa. Aloitteessa esitetään, että kuntien valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmää sekä kuntien tehtävien arviointia varten nimettäisiin nopeasti erityisen harvaan asuttujen alueiden selvityshenkilö, jolle annettaisiin selvitettäväksi harva-alueiden kuntien asukkaiden palveluiden turvaamisen ja järkevän tuottamisen eri vaihtoehdot sekä mainittujen kuntien rahoituspohjan laajentamisen ja harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuuden vahvistamisen eri vaihtoehdot. Aloitteentekijät pitävät lähtökohtana, että erilaiset alueet tarvitsevat erilaisia luovia ratkaisuja ja mahdollisesti myös erityyppistä lainsäädäntöä. Tätä varten ja riittävän tietopohjan keräämiseksi voitaisiin myös pilotoida erityinen Harva-vapaakuntamalli.

Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä ihmettelee, mihin hallituksen kunta- ja SOTE-uudistuksissa on unohtunut EU:n subsidiariteetti- eli läheisyysperiaate. ”Tämän periaatteen mukaisesti päätökset tulisi tehdä mahdollisimman lähellä ihmisten elinpiiriä. Kumpikaan käynnissä olevista uudistuksista ei tunnu vastaavan tähän periaatteeseen etenkään erityisen harvaan asuttujen ja syrjäisten kuntien osalta. Ylipäätään tarvitsemme uusia ja innovatiivisia lähestymistapoja lähidemokratian sekä kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun mahdollistamiseksi asuinpaikasta riippumatta”, toteaa Kärnä.

Aloitteentekijät toivovat, että esiselvityksessä tarkasteltaisiin tuleeko erityisen harvaan asuttujen ja syrjäisten kuntien sosiaali-, terveydenhuollon- ja perusopetuksen järjestämisestä sekä rahoituspohjan turvaamisesta säätää erillisellä harva-asutuksen erityispiirteet tunnistavalla lainsäädännöllä. Kuntien tehtävien lisäksi esiselvitystyön toivotaan myös tarkastelevan syrjäisten seutujen turvallisuuspalveluiden kehittämistä.

”Olen jo pitkään ihmetellyt, miksi meiltä ei pohjoisimmista maakunnista tunnu löytyvän sellaista voimaa ja tahtoa, jonka avulla saataisiin luotua kullekin alueelle parhaiten soveltuva malli niin kunnallisten ja valtiollisten peruspalvelujen järjestämiseksi ja rahoituksen turvaamiseksi. Talouskasvun mahdollisuudet piilevät nimenomaan pohjoisessa ja nyt tulisikin kaikin voimin keskittyä näiden alueiden elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Nyt puhutaan koko kansantalouden tulevaisuudesta”, sanoo Pudasjärven kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila.

Daavittila ja Kärnä ovat molemmat nimettyinä Kuntaliiton kuntauudistuksen ja kuntalain kokonaisuudistuksen seurantaryhmään, jonka tehtävänä on seurata kuntauudistuksen ja kuntalain valmistelun etenemistä ja toimeenpanoa kuntakentän näkökulmasta, sekä esittää näkökulmia ja aloitteita Kuntaliiton johdolle erilaisiin toimintaympäristöihin soveltuvista ratkaisuista. Ajatus aloitteesta esiselvityshankkeesta syntyi seurantaryhmän ensimmäisessä kokouksessa Helsingissä 24.4.

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila P. 040 826 65 88
Kunnanjohtaja Mikko Kärnä P. 040 143 89 41

Aloite Daavittila/Kärnä

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: