29.01.2015

POTILASTURVALLISUUS UHATTUNA – ENONTEKIÖ VAATII AMBULANSSIA MUONIOON

Lapin sairaanhoitopiiri, joka vastaa ensihoidon järjestämisestä, on poistanut yksipuolisella päätöksellään Muoniosta toisen sairaankuljetuksen yksikön ja siirtänyt sen Kittilään. TEHYn Muonion-Enontekiön ammattiosasto on ollut yhteydessä Enontekiön kunnanhallitukseen ja ilmaissut huolensa syntyneestä tilanteesta.

Enontekiön kunnanhallitus jakaa ammattiosaston huolen tilanteesta. Kunnan näkemyksen mukaan nykyisellä sairaankuljetusvälineyksikön kokoonpanolla ei pystytä vastaamaan niihin sairaankuljetuksen tarpeisiin, joita väestöpohja ja matkailun aiheuttama kuormitus alueelle aiheuttaa. Potilaat, joiden terveydentila vaatii välitöntä sairaankuljetusta, joutuvat odottamaan kohtuuttoman pitkiä aikoja päästäkseen jatkohoitoon. Tämä sitoo myös kohtuuttomalla tavalla terveysasemien henkilöstön voimavaroja.

”Enontekiön kunta vaatii Lapin sairaanhoitopiiriä palauttamaan toisen sairaankuljetusyksikön välittömästi Muonioon. Potilasturvallisuus on nyt uhattuna ja terveydenhuollon voimavarat eivät riitä paikkaamaan puutteita sairaankuljetuksen järjestelyissä. Kuka on vastuussa, mikäli potilas menehtyy sairaankuljetusta odottaessaan? Enontekiön ja Muonion alueelle ei saa muodostua ambulanssityhjiötä oman ambulanssin ollessa kiinni toisaalla”, toteaa Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä.

Lisätietoja:
Mikko Kärnä, P. 040 143 89 41

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: