20.11.2012

Positiivisia uutisia Enontekiön elinkeinoelämästä

Matkailu kasvaa kansainvälistymisellä

Vuoden 2012 matkailutilastot kertovat enontekiöläisittäin sekä hyviä että huonoja uutisia. Kotimaisten matkailijoiden määrä on laskenut tasaisesti koko vuoden, ollen syyskuuhun mennessä jo reilut 7 % pienempi kuin edellisvuotena. Positiivista on kuitenkin kansainvälisten matkailijoiden määrän hurja kasvu, lähes 33 % vuoden aikana.

Kokonaisuutena Enontekiön matkailu on kasvanut 3 % tämän vuoden aikana. Kasvu on pientä, mutta suunta on oikea. Tärkeimmät matkailijoiden lähtömaat ovat ovat Suomi 67 %, Iso-Britannia 10 %, Norja 7%, Ranska 5 %, ja Saksa 4%.

Lentoliikenne

Kansainvälisen matkailun kasvun myötä myös lentoliikenteen merkitys on korostunut. Joulun Charter-liikenteessä on jo nyt tulossa noin 3000 matkailijaa enemmän kuin viime vuonna, ja määrän odotetaan kasvavan vielä lähiviikkojen aikana. Tällä hetkellä pelkästään joulun Charter-lennoille odotetaan reilusti yli 20000 matkustajaa. Luku on noin 10 % koko vuoden matkailijamäärästä, ja merkittävän suuri alle 2000 asukkaan kunnalle. Joulumatkailun arvioitu tulovaikutus kunnan yrittäjille on reilu 3 M €.

Kevään reittilennot ovat olleet myynnissä jo syyskuusta lähtien. Markkinointi myös Flyben puolelta on ollut tehokkaampaa kuin koskaan aikaisemmin, yhteistyössä Enontekiön Kehitys Oy:n kanssa on Enontekiö näkynyt Flybe Suomen uutiskirjeessä ja kevääksi on tulossa juttua myös kansainväliseen lentokonelehteen, joka on jaossa koko Flybe:n kalustossa Euroopassa. Lisäksi Tosilapin matkailuesite on jälleen jaossa Flyben Suomen kalustossa marras- ja joulukuun.

Reittiliikenteen säilyminen on myös edellytys joulukuun tilausliikenteen säilymiselle, joten kaikki panostukset reittiliikenteeseen turvaavat paljon laajemman elinkeinojen kehittämisen.

Destination Enontekiö – hanke sai rahoituksen

Kansainväliseen matkailumarkkinointiin tähtäävä Destination Enontekiö – hanke, jota Enontekiön Kehitys Oy vetää, sai myönteisen rahoituspäätöksen marraskuun alussa. Hanke lähtee käyntiin joulukuussa 2012 ja kestää vajaat 2 vuotta. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu kansainvälisten matkanjärjestäjien verkostoituminen ja tutustuminen Enontekiölle, tätä kautta sekä paikallisen myynnin että lentoliikenteen kannattavuuden lisääminen sekä lehdistövierailujen järjestäminen. Hankkeen kokonaisbudjetti on 94000,00€, josta kunnan, Metsähallituksen ja Finavian osuus on 15 %, yrittäjien 15 % ja loput 70 % tulee rahoituksena Lapin Liitosta.

Markkinointi uudistuu myös kotimaassa

Tosilapin markkinointia uudistetaan myös kotimaassa. Tosilappi ja Enontekiön Kehitys Oy ovat panostaneet uusiin matkailun nettisivuihin, jotka valmistuvat tämän vuoden lopussa. Uusi ilme näkyy pikkuhiljaa myös painetuissa mainoksissa. Tosilapin markkinointisuunnitelma ja kehitysyhtiön vetämä kuntamarkkinointi on tarkkaan suunniteltua ja järjestelmällistä. Markkinoinnilla tähdätään parempaan näkyvyyteen ja sitä kautta kotimaisten matkailijoiden ja mahdollisten investoijien houkuttelemiseen kuntaan.

Yritysvaikutuksia arvioidaan nyt järjestelmällisesti

Kunnassa ollaan ottamassa käyttöön yritysvaikutusten arviointi päätöksenteossa. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että jokaisessa luottamuselimessä käsiteltävissä päätöksessä tulee esittelijän arvioida onko päätöksellä vaikutuksia Enontekiön elinkeinoelämään, ja jos on, niin minkälaisia. Näin päättäjät saavat käyttöönsä tarkempaa taustatietoa päätöksensä tueksi. Valtuutettujen ja luottamusmiesten kannattaakin ensi vuonna kysellä arviointien perään, mikäli niitä ei esittelijä muista vielä tuoda kokoukseen, uudet asiat kun ottavat aina oman aikansa.

Yritysvaikutusten käyttöönottamisen lisäksi kunnassa on aloittanut toiminnan yrittäjyyden ohjausryhmä. Ryhmä seuraa yritysvaikutusten arvioinnin toteutumista, vie kunnassa eteenpäin yrittäjyyttä ja elinkeinoelämää aktivoivia toimenpiteitä sekä toteuttaa sidosryhmäyhteistyötä yrittäjyyden asialla.

Pk-yritysten vaikutuksia kuntataloudelle Enontekiön Kehitys Oy ja Länsi-pohjan Yrittäjät ry on selvittänyt ulkopuolisin voimin. Syksyllä teetettiin selvitys Vaasan Yliopistolla yhdessä yrittäjäjärjestön ja alueen kuntien kanssa. Selvityksestä käy ilmi yritysten suorat ja epäsuorat vaikutukset kuntien talouteen.

Kuten oheisesta taulukosta voi lukea, Enontekiön pk- yrittäjät tarjoavat lähes 70 % kunnan työpaikoista. Tämä on erittäin korkea määrä, koko Länsikairassa korkeampi aste on vain Kittilässä (68%) ja Pellossa (78%). Esimerkiksi Kemissä luku on vain 37 %. Tutkimuksessa on otettu huomioon vain alle 250 henkilöä työllistävät yritykset vertailun mahdollistamiseksi.

Myös yritysten maksamien verojen suhteellinen osuus kunnan verotuloista on Enontekiöllä huomattava, 79 % eli 3,1 M€ kunnan verotuloista tulee paikallisten yritysten tuloksesta. Tässä valossa pienikin kasvu (tai lasku) yritysten kannattavuudessa näkyy nopeasti kunnan talousarvion pitävyydessä.

Lisäksi yritysten maksamien palkkojen kautta kunnassa liikkuu 12,7M€ suuruinen potentiaalinen ostovoima. Ikävä kyllä Rovaniemen ja Tornion kaltaiset keskukset ja nettikauppa syövät osansa tästä potentiaalista. Mikäli useampi hankkisi esimerkiksi joululahjat omalta kylältä, näkyisi tämä positiivisena myös yhteisessä kassassa.

Tilastoa Enontekiön yritysten talousvaikutuksista. http://www.yrittajat.fi/File/052330ce-ae01-4964-8177-e558707e3ef5/L%C3%A4nsi-Pohja011012.pdf

Lisätietoja: Elina Vammavaara, Enontekiön Kehitys Oy 0400 132 798

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: