06.05.2013

POHJOISSAAMENKIELISET KIELIKYLPYKERHOT ALKAVAT ENONTEKIÖLLÄ

Enontekiön kunta aloittaa pohjoissaamenkielisten kielikylpykerhojen järjestämisen ensi viikolla. Varhaiskasvatusikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen sekä isovanhemmilleen tarkoitetut kielikylpykerhot järjestetään Karesuvannossa maanantaisin klo 16-19, Leppäjärvellä tiistaisin klo 13-16, Peltovuomassa keskiviikkoisin klo 14-17 ja Hetassa torstaisin klo 10-13. Ala-asteikäisten kielikylpykehot alkavat kesäkuun alussa ja kerhot järjestetään Karesuvannossa maanantaisin klo 12-15, Peltovuomassa keskiviikkoisin klo 10-13 ja Hetassa torstaisin klo 14-17.

Enontekiön kunnan varhaiskasvatusohjaaja Taina Ketola pitää kielikylpykerhoja tärkeänä lisänä kunnan saamenkieliseen palveluntarjontaan. ”Eri kylissä kiertävät kielikylpykerhot ovat tärkeä tuki lasten saamen kielen ja –kulttuurin oppimiselle, elvyttämiselle ja ylläpitämiselle. Monet perheet ovat kaksikielisiä eivätkä kaikki lapset ole kunnallisen saamenkielisen päivähoidon piirissä. Kielikylpykerhotoiminta on ilmaista ja avointa toimintaa kaikille lapsiperheille”, sanoo Ketola.

Enontekiön kunnan yhdeksi strategiseksi päämääräksi on nostettu laadukkaiden peruspalveluiden tuottaminen niin suomen kuin saamen kielillä. Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnän toteaa, että kielellisten oikeuksien toteutumiseksi jokaisella tulee olla oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään sekä myös oppia uutta. Saamen kielten asema Suomessa on uhanalainen, vaikkakin tilanne on joiltakin osin viime vuosina myös parantunut. ”Kielikylpykerhoilla pyritään osaltaan vastaamaan tähän haasteeseen. On erittäin tärkeää, että saamen kieli saisi paljon uusia puhujia tulevina vuosina ja tämän toteutumiseksi nimenomaan kielenelvytykseen tulee panostaa”, sanoo Kärnä.

Lisätietoja kielikylpykerhoista antaa Elli-Saara Magga P. 040 124 5887

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: