02.10.2012

POHJOISSAAMEN KIELEN KESKUSTELUKURSSI Hetassa 5.-9.11.2012

SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁŠ
SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS
Eanodaga doaibmabáiki/
Enontekiön toimipaikka
99400 EANODAT/ ENONTEKIÖ
tel./puh. 040 572 8398, fáksa/faksi (016) 521 033
______________________________________________________________________________
DAVVISÁMEGIELA SÀGASTALLANGURSA /
POHJOISSAAMEN KIELEN KESKUSTELUKURSSI (30 d/h)
álgá Heahtás / alkaa Hetassa 5.-9.11.2012
______________________________________________________________________________
Ulbmil/Tavoite:
Oahpuid dárkkuhussan lea ovddidit oahppi válmmašvuoñaid geavahit
sámegiela bargoeallimagiellageavahandiliin. Oahppi viiddida aktiivvalaččat
iežas sátneráju ja bargá diñolaččat iežassámegiela dáiddu ovddidemiin
ja sámegiela geaváheami lasihemiin bargoeallimis.

Opintojen tarkoituksena on kehittää opiskelijan valmiuksia käyttää saamen
kieltä työelämänviestintätilanteissa. Opiskelija laajentaa aktiivisesti
sanavarastoaan ja kiinnittää tietoisestihuomiota saamen kielitaidon
kehittämiseen ja työelämässä saamen kielen käyttöön.

Oahppi ipmirda iežas ámmatsuorggi ságastallamiid ja deavsttaid.
Oahppi birge bálvalan- jadikšundiliin sámegielain ja hálddaša
iežas suorggi vuoññosátneráju.

Opiskelija ymmärtää oman ammattialansa puhetta ja tekstiä.
Opiskelija selviää palvelu-jahoitotilanteissa saamen kielellä
ja hallitsee ammattialansa perussanastoa.

Skuvlejupmi heive bálvalan-ja dikšunsuorggis bargi olbmuide.


Koulutus sopii palvelu-ja hoiva-alalla työskenteville.
Sisdoallu/Sisältö:
- vuoññogiellaoahppa / peruskielioppi
- ságastallanhárjehusat / keskustelu harjoitukset
- lohkanhárjehusat / luku harjoitukset
- girji: Davvin I / kirja: Davvin I
Báiki ja áigi/Paikka ja aika:
Gursa álgá Heahtás SOG doaibmabáikis /
Kurssi alkaa Hetassa SAKK:n toimipaikassa
5.-9.11.2012 d/klo 8-15
Oahpaheaddji/Opettaja:
Gurssa oahpaheaddjin lea / Kurssin opettajana on Siiri Juuso
Sámi oahpahusguovddáš
Saamelaisalueen koulutuskeskus
www.sogsakk.fi tel./puh.040 572 8398 Sointu Jokiniemi sointu.jokiniemi@sogsakk.fi

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: