18.08.2016

POHJOIS-KILPISJÄRVEN ASEMAKAAVOITUS VIREILLE / DAVVI-GILBBESJÁVRRI SAJÁDATLÁVVARÁHKADEAPMI ÁLGÁ

KUULUTUS

POHJOIS-KILPISJÄRVEN ASEMAKAAVOITUS VIREILLE

Enontekiön kunnanhallitus on 11.04.2016 § 98 päättänyt asemakaavan laatimisesta Kilpisjärven kylän pohjoispäähän.
Kaavoituksen vireilletulo kuulutetaan tällä kuulutuksella.

Maankäyttö ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitetään kaavoitettavan alueen rajaus, kuvataan kaavoitusmenettely ja osallisten mahdollisuus osallistua kaavoitukseen tulee 18.08.2016 alkaen MRL 63 §:n ja MRA 32a §:n mukaisesti osallisten nähtäväksi Enontekiön kunnan teknisen toimiston ilmoitustaululla ja Enontekiön kunnan internetsivuilla osoitteessa www.enontekio.fi.

Enontekiö 18.08.2016

Enontekiön kunta
Tekninen osasto

------------------------------------

GULAHUS

DAVVI-GILBBESJÁVRRI SAJÁDATLÁVVARÁHKADEAPMI ÁLGÁ

Eanodaga gielddaráđđehus lea 11.4.2016 § 98 mearridan sajádatláva ráhkadeamis Gilbbesjávrri gili davágeahčái.
Lávvaráhkadeami álggaheamis gulahuvvo dáinna gulahusain.

Eanageavahan- ja huksenlága 63 §:s dárkkuhuvvon oassálastin- ja árvvoštallanplána, mas ovdanbukto lávvaguovllu ráddjen, muitaluvvo lávvaráhkadanmeannudeamis ja osolaččaid vejolašvuođas oassálastit lávvaráhkadeapmái, boahtá 18.8.2016 rájes EHL 63 §:a ja EHÁ 32a §:a vuođul oaidninláhkai osolaččaide Eanodaga teknihkalaš doaimmahaga almmuhantávvalis ja Eanodaga gieldda internetsiidduin čujuhusas www.enontekio.fi.

Eanodat 18.8.2016

Eanodaga gielda
Teknihkalaš ossodat

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: