03.01.2012

Paikkoja avoinna

ENONTEKIÖN PERUSTURVALAUTAKUNTA 
julistaa haettavaksi

1.      Määräaikaisen SOSIAALIOHJAAJAN viran  31.12.2012 saakka.

Sosiaaliohjaaja toimii vanhustenhuollossa. Sosiaaliohjaaja päättää kotipalvelusta ja omaishoidontuesta ja tehtäviin kuuluvat palvelutarpeen selvitykset, palvelusuunnitelmista vastaaminen sekä kuuden kodinhoitajan työnjohto.  Tehtäviin sisältyy tarvittaessa myös muita kunnan sosiaalitoimen työtehtäviä.

Pätevyysvaatimuksena on Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) 6 §  mukainen kelpoisuus; esimerkiksi sosionomi (AMK) . Saamenkielen taito katsotaan eduksi.

 Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Toimistotyöaika.

 Määräaikaisuuden perusteena on lisätyövoiman määräaikainen tarve.

 Tehtävässä noudatetaan 3 kk koeaikaa. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

 Lisätietoja antavat sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemi puh. 040-180 3617 ja sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi puh. 040- 532 6594 .

 

2. LÄHIHOITAJAN toimen

Lähihoitaja toimii hoitajana kunnan 20-paikkaisessa vanhainkodissa, Luppokodissa. Tehtäviin voi sisältyä myös muita kunnan sosiaalitoimen työtehtäviä.  Luppokodilla panostamme laatuun, kodinomaisuuteen, kuntouttavaan työotteeseen ja asukkaiden viihtyvyyteen.  Työ on kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto tai muu soveltuva sosiaali- tai terveysalan kouluasteinen tutkinto. (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 8 §). Saamenkielen taito katsotaan eduksi, erityisesti arvostamme sujuvaa suullista kielitaitoa.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.  Tehtävässä noudatetaan 3 kk koeaikaa. Valitun tulee ennen  työn vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja antavat vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo  puh. 040 - 766 9834 ja sairaanhoitaja Heidi Risto puh. 016-554 1100.

 

3. Määräaikaisen, työsopimussuhteisen  LÄHIHOITAJAN toimen 31.12.2012  saakka.

Työtehtäviin sisältyy henkilökohtaisen avun, kuntoutuksen ja kotipalvelun työtehtäviä Ounasmajoilla Hetassa sekä tarvittaessa myös muita sosiaalitoimen työtehtäviä. Työ on kaksivuorotyötä, mutta voi olla myös kolmivuorotyötä.   

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto tai muu soveltuva sosiaali- tai terveysalan kouluasteinen tutkinto. (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272 /2005). Saamenkielen taito katsotaan eduksi

Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen lisätyövoiman tarve.

Palkkaus KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 3 kk koeaikaa. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

 Lisätietoja antavat vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo  puh. 040 - 766 9834 ja sairaanhoitaja Heidi Risto puh. 016-554 1100.

 

4. Osa-aikaisen, määräaikaisen OSASTOAPULAISEN TOIMEN  1.8.2012 saakka

Osastoapulainen toimii kunnan  vanhainkodissa, Luppokodissa.  Luppokodilla panostamme laatuun, kodinomaisuuteen, kuntouttavaan työotteeseen ja asukkaiden viihtyvyyteen.  Työ on kolmivuorotyötä.

Työaika on 25 % kokoaikaisesta työajasta eli 28 tuntia 42 minuuttia kolmen viikon jaksossa. Työ on kolmivuorotyötä .

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva  koulutus tai työkokemus alalta. Saamenkielen taito katsotaan eduksi. Tehtävässä noudatetaan 3 kk koeaikaa. Valitun tulee ennen  työn vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja antavat vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo  puh. 040 - 766 9834 ja sairaanhoitaja Heidi Risto puh. 016-554 1100.

 

5. Määräaikaisen KODINHOITAJAN sijaisuuden 2.2.2012 -  30.9.2012

Työ on kotipalvelutyötä Hetassa Ounasmajoilla. Työtehtäviä voi olla myös muualla sosiaalitoimen työtehtävissä. Työ on kaksivuorotyötä, mutta voi olla myös kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto tai muu soveltuva sosiaali- tai terveysalan kouluasteinen tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272 /2005). Saamenkielen sujuva suullinen taito katsotaan eduksi.

Määräaikaisuuden perusteena on työloma kotipalvelussa.

Lisätietoja antavat vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo  puh. 040 - 766 9834, sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemi puh. 040- 180 3617.

 

Kaikissa valinnoissa painotamme   hyviä vuorovaikutustaitoja, hyviä työyhteisötaitoja sekä innovatiivisuutta. Edellytämme  joustavuutta  työaikojen ja työtehtävien suhteen.

Hakemuksiin tulee liittää ne koulu- ja työtodistukset, joihin hakija haluaa vedota. Hakemukset tulee toimittaa Enontekiön Perusturvalautakunnalle 20.1.2012  klo 15.00 mennessä osoitteeseen Enontekiön Sosiaalitoimisto, Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ.

Toimet täytetään, jos Enontekiön kunnanhallitus myöntää täyttöluvat

 

                      Enontekiö  29.12.2011

                      Enontekiön perusturvalautakunta

 

 EANODAGA VUOĐĐODORVOLÁVDEGODDI

almmuha ohcanláhkai  

 1.      Mearreáigásaš SOSIÁLABAGADALLI virggi 31.12.2012 radjai

Sosiálabagadalli doaibmá boarrasiidfuolahusas. Sosiálabagadalli dahka mearradusaid ruovttubálvalusas ja oapmahašdivššus ja su bargui gullet bálvalandárbbuid čilgehusat, bálvalanplánaid ráhkadeapmi ja guđa ruovttudivššára barggu jođiheapmi.

Gelbbolašvuođagáibádussan lea Láhka sosiálafuolahusa ámmátlaš bargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain 272/2005 6 §:s  mearriduvvon gelbbolašvuohta; omd sosionoma (ÁAS). Sámegiela dáidu gehččojuvvo ovdun.

Bálká GVBES mielde. Doaimmahatbargoáigi.

Mearreáigásašvuođa vuođustussan lea mearreáigásaš lassebargofamu dárbu.

Doaimmas čuvvojuvvo golbma manu geahččalanáigi. Bargui válljejuvvon galgá ovdanbuktit ovdal barggu vuostáiváldima dohkálaš doaktárduođaštusa dearvvasvuođastis.

Lassidieđuid addet sosiálačálli Annikki Kallioniemi puh. 040-180 3617 ja sosiálabargi Anne-Maria Näkkäläjärvi puh. 040- 532 6594 .

 

2.  LAGASDIVŠŠÁRA  doaimma

Lagasdivššara barga divššáriin gieldda boarrasiidfuolahusaovttodat Luppokotis, gos leat 20 saji. Bargu sáhttá sisttisdoallat maiddái sosiáladoaimma čujuhan eará bargguid.Luppokotis mii bidjat olu deattu kválitehtii, ruovttuláganvuhttii, veajuiduhtti bargovugiide ja áššiid loaktimii. Bargu lea golbmavuorrobargu.

Gelbbolašvuođagáibádussan lea lagašdivššára dutkkus dahje eará heivvolaš sosiála- dahje dearvvasvuođasuorggi skuvladási dutkkus. (Láhka sosiálafuolahusa ámmátlaš bargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain 272/2005 8 §). Sámegiela dáidu gehččojuvvo ovdun, erenomážit atnit árvvus njuovžilis njálmmálaš gielladáiddu.

Bálká GVBES mielde. Doaimmas čuvvojuvvo golbma manu geahččalanáigi.
Bargui válljejuvvon galgá ovdanbuktit ovdal barggu vuostáiváldima dohkálaš doaktárduođaštusa dearvvasvuođastis.

Lassidieđuid addet vástideaddji divššár Satu-Marja Eira-Keskitalo tel. 040- 766 9834 ja buohccidivššár Heidi Risto tel 016-5541100

 

3.      Mearreáigásas, bargosaohpamusvuđot LAGASDIVŠŠÁRA doaimma 31.12.2012 radjai

Bargui gullot persovnnalaš veahkki, veajuiduhttima ja ruovttubálvalusa barggut Ounasmajain ja dárbbuid  mielde maiddái sosiáladoaimma čujuhan eará barggut. Bargu lea guoktevuorrobargu, muhto sáhttá leat golbmavuorrobargu.

Gelbbolašvuođagáibádussan lea lagašdivššára dutkkus dahje eará heivvolaš sosiála- dahje dearvvasvuođasuorggi skuvladási dutkkus. (Láhka sosiálafuolahusa ámmátlaš bargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain 272/2005 ). Sámegiela dáidu gehččojuvvo ovdun.

Mearreáigásašvuođa vuođustussan lea mearreáigásaš lassebargofamu dárbu.

Bálká GVBES mielde. Doaimmas čuvvojuvvo golbma manu geahččalanáigi.
Bargui válljejuvvon galgá ovdanbuktit ovdal barggu vuostáiváldima dohkálaš doaktárduođaštusa dearvvasvuođastis.

Lassidieđuid addet vástideaddji divššár Satu-Marja Eira-Keskitalo tel. 040- 766 9834 ja buohccidivššár Heidi Risto tel 016-5541100.

 

4.      Oasseáigásaš, mearreáigásaš  OSSODATVEAHKI doaimma 1.8.2012 radjai

Ossodatveahkki barga boarrasiidfuolahusaovttodat Luppokotis.
Luppokotis mii bidjat olu deattu kválitehtii, ruovttuláganvuhttii, veajuiduhtti bargovugiide ja áššiid loaktimii Luppokotis.

Bargoáigi lea 25 % ollesáigge barggus,  28 diimmu ja 42 minuhtta golbma vahku áigodagas. Bargu lea golbmavuorrubargu.

Gelbbolašvuođagáibádussan lea bargui heivvolaš skuvlejupmi dahje bargohárjanupmi suorggis. Sámegiela dáidu gehččojuvvo ovdun. Doaimmas čuvvojuvvo golbma manu geahččalanáigi. Bargui válljejuvvon galgá ovdanbuktit ovdal barggu vuostáiváldima dohkálaš doaktárduođaštusa dearvvasvuođastis.

Lassidieđuid addet vástideaddji divššár Satu-Marja Eira-Keskitalo tel. 040- 766 9834 ja buohccidivššár Heidi Risto tel 016-5541100.

 

5. Mearreáigásas RUOVTTUDIVŠŠÁRA  sadjásašvuođa áigái    2.2.2012 – 30.9.2012.

Bargu lea ruovttubálvalusbargu  Ounasmajain Heahtás. Bargui sáhttá gullat maiddái bargu eará  bargosajiin sosiáladoaimma suorggis. Bargu lea guoktevuorrobargu, muhto sáhttá leat maiddái golbmavuorrobargu.

Gelbbolašvuođagáibádussan lea lagašdivššára dutkkus, dahje eará heivvolaš sosiála-dahje dearvvasvuođasuorggi skuvladási dutkkus. (Láhka sosiálafuolahusa ámmátlaš bargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain 272/2005). Sámegiela njuovžilis njálmmálaš dáidu gehččojuvvo ovdun.

Mearreáigásašvuođa vuođustussan lea bargoluopmu ruovttubálvalusas.

Lassidieđuid addet vástideaddji divššár Satu-Marja Eira-Keskitalo tel. 040- 766 9834 ja sosiálacálli Annikki Kallioniemi tel 040 1803617.

 

Buot váljjejumiin mii deattuhit buriid gulahallandáidduid, buriid bargosearvvušdáidduid ja innovatiivvalašvuođa. Bargu eaktuda ohccis njuovžilvuohta bargoáiggiid ja bargguid ektui.

Ohcci galgá laktit ohcamuššii mielddusin daid skuvla- ja bargoduođaštusaid, maidda son háliida doarjalit. Ohcamušaid galgá doaimmahit Eanodaga Vuođđodorvolávdegoddái  20.1.2012 dmu 15.00 rádjai čujuhussii Eanodaga Sosiáladoaimmahat, Ovnnesgeaidnu 165, 99400 EANODAT.

Doaimmat devdojuvvojit, jos gielddaráđđehus addá deavdinlobi.

Eanodat 29.11.2011

Eanodaga vuođđodorvolávdegoddi

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: