25.02.2015

OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN JA OPPISOPIMUSTUKI YRITYKSILLE 2015

OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN

Enontekiön kunta tukee edellisvuosien tapaan opiskelijoiden kesätyöllistämistä.

Opiskelijat
Ilmoittautukaa työ- ja elinkeinotoimistoon kesätyönhakijoiksi. Siellä voitte täyttää kesätyöhakemuksen, joka löytyy myös kunnan kotisivulta www.enontekio.fi > Palvelut > Lomakkeet. Olkaa aktiivisia ja kysykää hy-vissä ajoin mm. alueen yrittäjiltä kesätyöpaikkoja.

Työnantajat
Tukihakemus toimitetaan Enontekiön kunnanvirastoon 8.5.2015 mennessä. Hakulomake löytyy kunnan kotisivulta www.enontekio.fi > Palvelut > Lomakkeet.

Tuen myöntämisen ehdot:
- Työllistettävä opiskelija on kesätyönhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa
- opiskelijaa ei voida työllistää muilla työvoimatoimiston tukitoimenpiteillä
- Työllistettävän opiskelijan tulee olla 15 vuotta täyttänyt
- Tukeen oikeuttava työaika enintään 1 kk/opiskelija
- Tuki 300 €/kk/opiskelija, enintään 50 % maksetusta palkasta
- Tuki ei koske perheenjäseniä, ellei työnantaja ole kirjanpitovelvollinen
- Työnantaja sitoutuu noudattamaan työehtosopimuksia
- Tuki maksetaan jälkikäteen palkkatodistusta ja kirjallista työsopimusta vastaan.
Lisätietoja antaa palvelu- ja asuntosihteeri gsm 040 481 9484 ja työ- ja elinkeinotoimisto p. 029 503 9644.

OPPISOPIMUSTUKI ENONTEKIÖLÄISILLE YRITYKSILLE

Oppisopimustuki on tarkoitettu enontekiöläisille yrityksille, kun yritys ottaa henkilön suorittamaan tutkintoa oppisopimuskoulutuksena. Tuen määrä on oppisopimuskoulutettavaa kohti 150 euroa/kk, enintään 12 kk. Tukea on haettava kirjallisesti kunnanhallitukselta 29.5.2015 mennessä.
Tuen myöntämisen edellytykset:
- Tuki on tarkoitettu Enontekiöllä toimiville yrityksille
- Pääsääntöisesti tuki on tarkoitettu nuorten (17-25 v.) oppisopimuskoulutusta varten. Tarveharkinnan pe-rusteella tukea voidaan myöntää myös vanhemmille
- Tukea myönnetään sekä perusammatti- että lisäkoulutukseen
- Tuen myöntämisen edellytyksenä on sopimus oppisopimuskoulutuksesta Oppisopimuskeskuksen kanssa sekä TE-toimiston myöntämä palkkaperusteinen tuki oppisopimuskoulutukseen
- Tuki edellyttää oppisopimuskoulutuksen keston ajan voimassaolevaa työsopimusta. Työn tulee olla koko-aikaista (vähintään 30 h/vko)
- Tuki maksatetaan jälkikäteen joulukuussa 2015 oppisopimustyöntekijän palkkatodistusta vastaan
- Tukea ei myönnetä kunnan konserniyhtiöille.

Lisätietoja antaa kunnansihteeri gsm 040 739 6062 tai kunnanjohtaja gsm 040 143 8941.

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: