15.08.2012

Muonion ja Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän tulevaisuus auki

Muonion ja Enontekiön kuntien neuvottelut sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisen osalta päättyivät tänään 15.8.2012 umpikujaan. Nykyinen perussopimus päättyy 31.12.2012. Alun perin keskustelua on käyty isäntäkuntamallin mukaisesta SOTE-palveluiden järjestämisestä. Viimeksi pöydällä oli kuitenkin kuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen.

Tämänpäiväisissä neuvotteluissa ei pystytty jatkamaan keskustelua. Neuvotteluissa oli esillä uusi sopimuspohja, joka olisi muuttanut vuodeosaston laskutuksen käyttöperusteiseksi ja kiinteistöön liittyvät kulut vuokraperusteiseksi 1.1.2013 alkaen. Suurimmaksi haasteeksi muodostuivat perussopimuksen ehdot kulujen jakaantumisesta muun muassa vuodeosaston kustannusten ja Muonion terveyskeskuksen remonttikulujen suhteen. Yhteisymmärrystä ei myöskään löydetty siitä, miten jatkaa ja kehittää yhteistyötä.

Henkilöstöä on tiedotettu neuvottelutilanteesta. Arkityöhön tällä ei ole välittömiä vaikutuksia, ja molempien kuntien keskeinen tavoite on palveluiden jatkuvuus ja sujuvuus.

Kokouksessa olivat läsnä kunnanjohtajien lisäksi hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajat, sosiaalipuolen johtavat viranomaiset, talous- ja kunnansihteerit, lautakuntien puheenjohtajat ja kuntayhtymän johtava lääkäri sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisen projektipäällikkö.


Lisätietoja antavat:

Mikko Kärnä, Enontekiön vs. kunnanjohtaja, 040-143 8941 ja Leena Palojärvi, Enontekiön perusturvalautakunnan pj. 0400-555 342

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: