07.04.2013

Mikko Kärnä: Vastineeni Pohjolan Sanomien pääkirjoitukseen 6.4.2013

Alla vastineeni Pohjolan Sanomien 6.4.2013 julkaisemaan pääkirjoitukseen. Pyydän Pohjolan Sanomia julkaisemaan kirjoituksen yleisönosastollaan. Vastine lähetetään tiedoksi myös muille ehdotuksestani uutisoineille medioille asioiden selventämiseksi.

Ystävällisin terveisin,

Mikko Kärnä
Enontekiön kunnanjohtaja

Linkki Pohjolan Sanomien pääkirjoitukseen:

http://www.pohjolansanomat.fi/P%25C3%25A4%25C3%25A4kirjoitukset/1194805864631/artikkeli/kunnanjohtajan+outo+hoitokuuri.html

Linkki alkuperäiseen tiedotteeseen:

http://www.enontekio.fi/fi/etusivu/enontekion-kunta-tiedottaa/enontekion-kunnan-mediatiedote-4.3.2013-enontekion-kunta-ehdottaa-poliisille-uudenlaista-tyokokeilua-ratkaisuksi-kilpisjarven-turvallisuusongelmaan.html

---

Enontekiön kunnanjohtaja vastaa Pohjolan Sanomien pääkirjoitukseen 6.4.2013

Pohjolan Sanomissa 6.4.2013 julkaistussa pääkirjoituksessa ”Kunnanjohtajan outo hoitokuuri” pidetään käsittämättömänä ajatusta, että ”työuupumuksen rajoilla” oleva poliisimies tuotaisiin Kilpisjärvelle hoitamaan poliisin vaativia tehtäviä ja täyttämään turvallisuusvajetta. Kirjoittaja ei kuitenkaan huomioi sitä seikkaa, että jossain nämä työuupumuksen rajoilla kamppailevat poliisimiehet tälläkin hetkellä työskentelevät. Poliisin tehtävät ovat toki vaativia koko Suomessa, mutta vuoden noin miljoonasta hälytystehtävästä Kilpisjärvellä hoidetaan vain kourallinen. Hälytystehtävien vähäisyys ei kuitenkaan ole peruste jättää niitä hoitamatta.

Olen täysin samaa mieltä kirjoittajan kanssa siitä, että työuupumuksesta kärsivä tarvitsee ammattiapua. Lisäksi työuupumuksen hoidossa painotetaan nykyään ennaltaehkäiseviä toimia. Juuri tässä näen mahdollisuuden löytää uusia toimintatapoja, jotka palvelisivat niin Kilpisjärven turvallisuustyhjiön täyttämistä kuin niitä poliiseja, joille hetken irtiotto ruuhka-Suomesta voisi toimia voimaannuttavana ja työuupumusta estävänä tekijänä. Enontekiön kunnan tiedotteen julkaisun jälkeen sain yhteydenoton voimaantumisteoriasta väitelleeltä tohtori Juha Siitoselta. Hän piti ehdotustani erinomaisena ja kehittelemisen arvoisena. Siitosen väitöksen mukaan voimaantumisteorian arvioidaan voivan toimia teoriataustana voimavarojen ylläpitämistä edistävissä ja uupumusta estävissä hankkeissa ja tutkimuksissa.

Haluan kuitenkin korostaa, ettei Enontekiön kunnan saati Enontekiön kunnanjohtajan tehtävänä ole vastata turvallisuuspalveluiden tuottamisesta ja järjestämisestä kunnan alueella. Se on valtion tehtävä ja valtiollisista viranomaisista näitä tehtäviä voivat nykyisellään hoitaa Poliisi sekä rajoitetusti Rajavartiolaitos. Mikäli nykyisiä toimintatapamalleja ja resursseja käyttämällä ei voida taata kilpisjärveläisten perustuslaillista oikeutta turvallisuuteen, tulee kehittää uudenlaisia toimintatapamalleja. Paras ratkaisu luonnollisesti olisi virallisen poliisiaseman perustaminen Kilpisjärvelle, mutta koska se tässä tilanteessa tuntuu mahdottomalta ajatukselta, kunta voi ainoastaan esittää uudenlaisia, luovia ratkaisumalleja ja kertoa, miten kunta voisi osaltaan tukea näiden toteuttamista, kuten tässä tarjoamalla poliiseille majoitustiloja.

Mikäli itse kamppalisisin työuupumuksen rajoilla, en panisi pahakseni, jos minut sijoitettaisiin hetkeksi tukemaan sellaisen kunnan toimintaa, jossa tehtäviä olisi huomattavasti vähemmän. Todennäköisesti täytyisi lähteä aika kauas.

Mikko Kärnä
Enontekiön kunnanjohtaja

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: