16.04.2013

Mikko Kärnä: Vastine Seppo Hyytiselle

Enontekiön kunnanjohtaja vastaa Seppo Hyytiselle

Seppo Hyytinen kirjoitti Lapin kansan yleisöosastolla 15.4.2012 Kilpisjärven vesihuollon järjestämisestä harvinaisen kriittiseen sävyyn, epäillen ilmeisesti allekirjoittanutta ja kunnan muitakin virkamiehiä mahdollisesta virkavelvollisuuden laiminlyönnistä asian suhteen. Totean Hyytiselle, että Kilpisjärvellä vesihuollosta vastaa Enontekiön Vesihuolto Oy, joka on kunnan omistama vesihuoltoyhtiö ja joka on jo vuosia hakenut rahoitusratkaisua, jolla valtion Kilpisjärvelle rakentama vanha paineviemäri voitaisiin uusia. Mikäli yhtiö joutuisi toteuttamaan korvausinvestoinnin ilman ulkopuolista tukea, asettaisi tämä vesihuoltoyhtiön asiakkaat kohtuuttomaan tilanteeseen, sillä vesi- ja jätevesitaksat jouduttaisiin välittömästi kaksinkertaistamaan yhtiön vakavaraisuuden turvaamiseksi.

Enontekiön kunta ja Enontekiön Vesihuolto Oy ovat ryhtyneet kaikkiin mahdollisiin toimiin ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi Kilpisjärvellä. Paineviemärin vuotokohdat on korjattu aina välittömästi vikojen havaitsemisen jälkeen ja vuodoista sekä muista ongelmista on aina asianmukaisesti informoitu niin kuntalaisia kuin valvontaviranomaisiakin. Valvontaviranomaisilla ei myöskään ole ollut Enontekiön Vesihuolto Oy:n toiminnasta mitään huomautettavaa. Selviö kuitenkin on, että paineviemäri tulee pikaisella aikataululla uusia ja tämän vuoksi kunta on kääntynyt ympäristöministeriön puoleen, jonka vastuualueelle vesiensuojelu kuuluu. Ministeriö myös jakaa avustuksia erilaisille vesiensuojelun ja vesivarojen hankkeille. Kilpisjärvi on ainutlaatuinen, arktinen järvi, jossa pienetkin viemärivuodot voivat aiheuttaa paikallisia katastrofeja pohjan herkälle luonnolle. Mahdollinen suurempi vuoto taas voisi pahimmillaan aiheuttaa ympäristökatastrofin koko Tornion-Muonionjoen vesistöalueelle. Mikäli tällainen kysymys ei siis Hyytisen mielestä kuulu ympäristöministeriölle, niin sopii kysyä mikä kuuluu?

Hyytinen kirjoittaa, aivan oikein, että kunnissa virkamiesten tulee valvoa ympäristöasioita ja panna asiat järjestykseen. Tämän vuoksi tähänkin toimenpiteeseen on ryhdytty, sillä muita rahoituskanavia, jolla ongelma voitaisiin pikaisesti ratkaista, ei ainakaan tällä ohjelmakaudella enää ole käytettävissä. Mikäli avustusta ympäristöministeriöltä ei saada, tulee kunta kääntymään asiassa eduskunnan ja sen lisätalousarvion puoleen. Asiasta on käyty myös vilkasta keskustelua liittyen Käsivarren kansallispuistohankkeeseen, jonka perustamiseksi ja kehittämiseksi ympäristöministeriö olisi valmis käyttämään useita miljoonia euroja. Kunnassa on kyseenalaistettu kansallispuiston tarpeellisuus ja pyritty osoittamaan ministeriölle, että todellinen ympäristöteko Kilpisjärvellä olisi ministeriön rahoituksellinen läsnäolo vesihuollon kehittämishankkeessa. Enontekiön Vesihuolto Oy osallistuu luonnollisesti hankkeen kustannuksiin omalla osuudellaan, mutta täysin ilman ulkopuolista rahoitusta emme voi toimia, vaan joudumme tyytymään tilapäisratkaisuihin joita paineviemärin korjaustoimet tässä tapauksessa ovat.

Hyytisen mainitsemaa uusavuttomuutta osoittaa kuitenkin se, että virheellisiä epäilyjä virkavelvollisuuksien laiminlyömisestä aletaan esittämään lehtien yleisönosastoilla. Jos tällaisia vakavia epäilyjä tosiaan on, niin silloin laitetaan viranomaiset tutkimaan asiaa eikä kirjoitella turhia.

Mikko Kärnä
Enontekiön kunnanjohtaja

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: