13.03.2013

Määräaikanen kielikylpykerhon ohjaaja

ENONTEKIÖN KUNTA

Enontekiön sivistyslautakunta julistaa 28.3.2013 kello 15 mennessä haettavaksi

pohjoissaamenkielisen KIELIKYLPYKERHON OHJAAJAN toimen määräajaksi 2.4.-31.12.2013 tai sopimuksen mukaan. Kielikylpykerhotoimintaa järjestetään eri kylissä kunnan alueella.

Hakijalta vaaditaan hyvää pohjoissaamen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä saamelaiskulttuurin tuntemusta. Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva toisen asteen tutkinto.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa osoitteeseen Enontekiön sivistyslautakunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote.

Lisätietoja antaa:

Varhaiskasvatusohjaaja Taina Ketola

puh. 040 569 4114

Enontekiöllä 14.3.2013

Enontekiön sivistyslautakunta

ČUVGEHUSLÁVDEGODDI

Eanodaga čuvgehuslávdegoddi almmuha 28.3.2013 diibmu 15 rádjai ohcanláhkai

davvisámegielat GIELLALÁVGUNRIEGGÁ JOĐIHEADDJI doaimma mearreáigái 2.4.-31.12.2013 dahje soahpamusa mielde. Giellalávgunriekkesdoaibma lágiduvvo iešguđet giliin gielddas.

Ohccis gáibiduvvo buorre davvisámegiela njálmmálaš ja čálalaš máhttu sihke sámekultuvrra dovdamuš. Gelbbolašvuođagáibádussan lea bargui heivvolaš nuppi dási dutkkus.

Bálká mearrašuvvá GVBES:a mielde.

Ohcamušaid oktan oahppo- ja bargoduođaštusaiguin galgá doaimmahit: Eanodaga čuvgehuslávdegoddi, Ounastie 165, 99400 Eanodat.

Son, guhte válljejuvvo, galgá ovdal barggu vuostáváldima čájehit mánáiguin bargi olbmuid rihkusduogáža čielggadeamis addojuvvon lága 504/02 gáibidan rihkusregisttarváldosa.

Lassedieđu addá:

Árrabajásgeassinjođiheaddji Taina Ketola

tel. 040 569 4114

Eanodagas 14.3.2013

Eanodaga čuvgehuslávdegoddi

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: