18.03.2011

Maa-aineslain mukainen lupapäätös / Eanaávnnaslága mieldásaš lohpemearrádus

ENONTEKIÖN KUNTA JULKIPANOILMOITUS

Tekninen lautakunta MAL 19 § 1 mom.

Päätöksen antopäivä on 16.03.2011

 Yllä mainittuna päivänä annetaan seuraava Maa-aineslain MAL mukainen lupapäätös

 Lupaviranomainen ja kokouspäivä: TEKNINEN LAUTAKUNTA 22.02.2011

 

Lupa-asian hakija ja kohde:

 Hakija                         ptk §        Alue, johon maa-ainesten ottotoiminta kohdistuu

Morenia Oy                      15         Enontekiön valtionmaa I

                                                        RN:o 893:10:1

                                                         Jatunin kallio- ja sora-alue

Hakijan osoite                              Luvan mukainen määrä

PL 8016                                          92000 m3ktd

96101 Rovaniemi                                  

 

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 15.04.2011)

Julkipantu ilmoitustaululle 15.03.2011

  Muutoksenhaku:

Maa-aineslupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta osoitteella Rovaniemen hallinto-oikeus, PL 8112, 96101 ROVANIEMI. Valitusoikeus, valituskirjelmä ja sen liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa virastoa aukioloaikana Enontekiön kunnan rakennustoimistosta os: Ounastie 165, 99400 Enontekiö.

 

EANODAGA GIELDA ALBMOSIIBIDJANALMMUHUS

Teknihkalaš lávdegoddi EÁL 19 § 1 mom.

Mearrádusa addinbeaivi lea 16.03.2011

Bajábealde namuhuvvon beaivve addojuvvo čuovvovaš Eanaávnnaslága EÁL mieldásaš lohpemearrádus

Lohpevirgeoapmahaš ja čoahkkinbeaivi: TEKNIHKALAŠ LÁVDEGODDI 22.02.2011

 Lohpeášši ohcci ja čuozáhat:

Ohcci                               bdg §    Guovlu, masa eanaávdnasiid váldindoaibma čuohcá

 Morenia Oy                        15      Eanodaga stáhtaeana I

                                                        RN:o 893:10:1

                                                        Jatuni bákte- ja čievrábáiki

Ohcci čujuhus                             Lobis dárkkuhuvvon mearri

PL 8016                                          92000 m3ktd

96101 ROVANIEMI                                  

 

(Maŋimuš nuppástusohcanbeaivi lea 15.04.2011)

Albmosiibiddjon almmuhantávvalii 15.03.2011

Nuppástusohcan:

Eanaávnnaslohpemearrádussii ohccojuvvo nuppástus Roavvenjárgga hálddahusrievttis čálalaš váidalusain. Váidalusreivve galgá váidaleaddji doaimmahit 30 beaivve siste dán mearrádusa addinbeaivvis, dan beaivve loagakeahttá, čujuhusain Roavvenjárgga hálddahusriekti, PL 8112, 96101 ROAVVENJÁRGA. Váidalančujuhus, váidalusreivve ja dan mildosat ded. áššit oidnojit dárkilabbot váidalančujuhusas, mii lea mearrádusas. Lassidieđuid mearrádusas oaččot virgebáikki rabasáigge Eanodaga gieldda huksendoaimmahagas čuj: Ounastie 165, 99400 Eanodat.

 

 

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: