11.06.2013

Lastenhoitajan toimi Hetan saamenkielisessä ryhmäperhepäiväkoti Miessissä

Enontekiön sivistyslautakunta julistaa 1.7.2013 kello 15 mennessä uudelleen haettavaksi työsopimussuhteisen

LASTENHOITAJAN toimen Hetan saamenkielisessä ryhmäperhe-päiväkoti Miessissä ajalle 1.8.2013-31.5.2014.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuus-vaatimuksista annetun lain (272/2005) ja asetuksen (608/2005) mukaan. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Erityisvaatimuksena on äidinkielen omainen saamen kielen taito ja hyvä saamelaiskulttuurin tuntemus.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa osoitteella Enontekiön sivistyslau-takunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikos-taustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote.

Lisätietoja antaa: Varhaiskasvatusohjaaja Taina Ketola, taina.ketola@enontekio.fi ,    puh. 040 569 4114

Enontekiöllä 10.6.2013 Enontekiön sivistyslautakunta

Eanodaga čuvgehuslávdegoddi almmuha 1.7.2013 dmu 15 rádjai ođđasis ohcanláhkai bargosoahpamušvuđot

MÁNÁIDDIKŠU doaimma Heahtá sámegielat bearašbeaiveruoktu Miessis áigái 1.8.2013-31.5.2014. Gelbbolašvuohtagáibádusat mearrašuvvet sosiálafuolahusa ámmátbargoveaga gelbbo-lašvuohtagáibádusain addojuvvon lága (272/2005) ja ásahusa (608/2005) mielde. Bálká mearrašuvvá GVBES mielde.

Sierragáibádussan lea eatnigiela lágan sámegiela dáidu ja buorre sámekultuvrra dovdan.

Ohcamušaid oahppo- ja bargoduođaštusaiguin galgá doaimmahit čujuhusain Eanodaga čuv-gehuslávdegoddi, Ounastie 165, 99400 Eanodat.

Válljejuvvon galgá ovdal barggu vuostáiváldima ovdanbuktit mánáiguin bargiid rihkus-duogáža čielggadeamis addojuvvon lága 504/02 eaktudan rihkusregisttarváldosa.

Lassidieđuid addá: Árrabajásgeassinjođiheaddji Taina Ketola , taina.ketola@enontekio.fi, tel. 040 569 4114

Eanodagas 10.6.2013 Eanodaga čuvgehuslávdegoddi

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: