24.11.2011

Kuulutus presidentinvaalista / Gulahus presideanttaválggas

Kuulutus presidentinvaalista / Gulahus presideanttaválggas

ENONTEKIÖN KUNTA
KUULUTUS PRESIDENTINVAALISTA

Presidentinvaalin ensimmäinen vaali toimitetaan sunnuntaina 22.1.2012 kello 9.00 – 20.00 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 5.2.2012 kello 9.00 – 20.00.

Äänestysalueiden äänestyspaikat ovat:

Äänestysalue 001 (Hetta), Hetan koulukeskus, Puistomäentie 2
Äänestysalue 002 (Kaaresuvanto), Karesuvannon koulu, Syväjärventie 32
Äänestysalue 003 (Kilpisjärvi), Kilpisjärven koulu, Tsahkalluoktantie 1
Äänestysalue 004 (Leppäjärvi), Leppäjärven entinen koulu, Ruijantie 1935
Äänestysalue 005 (Nunnanen-Peltovuoma ja Vuontisjärvi), Peltovuoman koulu, Ounastie 3111
Äänestysalue 006 (Palojoensuu), Palojoensuun entinen koulu, Muoniontie 46

Ennakkoäänestys on ajalla 11-17.1.2012 ja mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys on ajalla 25-31.1.2012


Enontekiön kunnassa ennakkoäänestyspaikat ja ennakkoäänestysajat seuraavat:

Ensimmäinen vaali

- Ke 11.1.2012 klo 10–14 Kilpisjärvi (koulu)
- Ke 11.1.2012 klo 10-17 Hetta (kunnanvirasto)
- To 12.1.2012 klo 10-14 Karesuvanto (koulu)
- To 12.1.2012klo 10-17 Hetta (kunnanvirasto)
- Pe 13.1.2012 klo 10-17 Hetta (kunnanvirasto)
- Ma 16.1.2012klo 10-17 Hetta (kunnanvirasto)
- Ti 17.1.2012 klo 10-17 Hetta (kunnanvirasto)


Kiertävän äänestysauton pysäkit ja aikataulu on seuraava:

Perjantai 13.1.2012

Äänestysauton pysäkki
- Palojoensuu/Palojoensuun kylätalo/Muoniontie 46, klo 10,00- 10.45
- Kuttanen/Liikennöinti Onni Palo Oy/Käsivarrentie 1765, klo 11.15-12.30
- Kultima/Kultimantien kääntöpaikka, klo 12.50-13.20

Maanantai 16.1.2012

Äänestysauton pysäkki
- Palojärvi/Galdotieva/Ruijantie 2605, klo 12.00 -13.00
- Näkkälä/Kaijunantien risteys/Kaijunantie 1, klo 13.15 – 14.00
- Leppäjärvi/entinen koulu/Ruijantie 1935, klo 15.00 – 16.00

Tiistai 17.1.2012

Äänestysauton pysäkki
- Nunnanen/entisen koulun risteys/Nunnasentie 1284, klo 11.00-12.00
- Peltovuoma/koulu/Ounastie 3111, klo 12.45-14.00
- Ylikyrö/Vuontispirtin tien risteys/Vuontispirtintie 1, klo 15.30-16.00
- Kyrö/Vuontispirtin läheinen parkkipaikka, klo 16.15-16.45
- Vuontisjärvi/entisen koulun risteys/Sammakkojänkäntie 1, klo 17.30-18.30


Mahdollinen toinen vaali

- Ke 25.1.2012 klo 10–14 Kilpisjärvi (koulu)
- Ke 25.1.2012 klo 10-17 Hetta (kunnanvirasto)
- To 26.1.2012 klo 10-14 Karesuvanto (koulu)
- To 26.1.2012klo 10-17 Hetta (kunnanvirasto)
- Pe 27.1.2012 klo 10-17 Hetta (kunnanvirasto)
- Ma 30.1.2012klo 10-17 Hetta (kunnanvirasto)
- Ti 31.1.2012 klo 10-17 Hetta (kunnanvirasto)

Kiertävän äänestysauton pysäkit ja aikataulu on seuraava:

Perjantai 27.1.2012

Äänestysauton pysäkki
- Palojoensuu/Palojoensuun kylätalo/Muoniontie 46, klo 10,00- 10.45
- Kuttanen/Liikennöinti Onni Palo Oy/Käsivarrentie 1765, klo 11.15-12.30
- Kultima/Kultimantien kääntöpaikka, klo 12.50-13.20

Maanantai 30.1.2012

Äänestysauton pysäkki
- Palojärvi/Galdotieva/Ruijantie 2605, klo 12.00 -13.00
- Näkkälä/Kaijunantien risteys/Kaijunantie 1, klo 13.15 – 14.00
- Leppäjärvi/entinen koulu/Ruijantie 1935, klo 15.00 – 16.00

Tiistai 31.1.2012

Äänestysauton pysäkki
- Nunnanen/entisen koulun risteys/Nunnasentie 1284, klo 11.00-12.00
- Peltovuoma/koulu/Ounastie 3111, klo 12.45-14.00
- Ylikyrö/Vuontispirtin tien risteys/Vuontispirtintie 1, klo 15.30-16.00
- Kyrö/Vuontispirtin läheinen parkkipaikka, klo 16.15-16.45
- Vuontisjärvi/entisen koulun risteys/Sammakkojänkäntie 1, klo 17.30-18.30

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestysaika on 11-17.1.2012 ja mahdollisen toisen vaalin kotiäänestysaika on 25-31.1.2012.

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan viimeistään tiistaina 10.1.2012 kello 16.00 mennessä kunnan keskusvaalilautakunnalle. Mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 24.1.2012 kello 16.00 mennessä keskusvaalilautakunnalle. Mikäli henkilö kuitenkin on ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, ilmoittautuminen on voimassa myös toista vaalia varten, eikä uutta ilmoitusta silloin tarvita. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus, joka on allekirjoitettava, voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, joka on saatavana kunnanvirastolta.

Jos vaalitoimitsija, vaalitoimikunta tai vaalilautakunta ei tunne äänestäjää, on äänestäjä velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Jos henkilöllä ei ole mitään henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, kuten passia, ajokorttia tai kuvallista KELA-korttia, voi hän pyytää poliisilta maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Äänioikeusrekisterin tiedot ovat nähtävillä ja maksutta saatavissa maistraateissa virka-aikana maanantaista 12.12.2011 lukien. Sitä koskevan oikaisuvaatimuksen voi tehdä maistraattiin viimeistään 09.1.2012 ennen klo 16.

Lisätietoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Kahelin, puh. 050-3767318 ja sähköposti sari.kahelin@pp1.inet.fi

Enontekiöllä 21.11.2011

ENONTEKIÖN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA
osoite: Kunnanvirasto, Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Puh. 040-4876980 (neuvonta)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EANODAGA GIELDA
GULAHUS PRESIDEANTTAVÁLGGAS

Presideantta válgga vuosttas válga doaimmahuvvo sotnabeaivve 22.1.2012 diibmu 9.00 – 20.00 ja vejolaš nubbi válga sotnabeaivve 5.2.2012 dmu 9.00 – 20.00.

Jienastanguovlluid jienastanbáikkit leat:

Jienastanguovlu 001 (Heahttá), Heahtá skuvlaguovddáš, Puistomäentie 2
Jienastanguovlu 002 (Gáresavvon), Gáresavvona skuvla, Syväjärventie 32
Jienastanguovlu 003 (Gilbbesjávri), Gilbbesjávrri skuvla, Tsahkalluoktantie 1
Jienastanguovlu 004 (Leaibejávri), Leaibejávrri ovddeš skuvla, Ruijantie 1935
Jienastanguovlu 005 (Njunnás –Bealdovuopmi ja Vuottesjávri), Bealdovuomi skuvla, Ounastie 3111
Jienastanguovlu 006 (Bálojoganjálbmi), Bálojoganjálmmi ovddeš skuvla, Muoniontie 46

Ovdajienasteami áigi lea 11-17.1.2012 ja vejolaš nubbi válgga ovdajienasteami áigi lea 25-31.1.2012

Eanodaga gielddas jienastanbáikkit ja ovdanienastanáiggit čuovvovaččat:

Vuosttas válga

- Ga 11.1.2012 dmu 10–14 Gilbbesjávri (skuvla)
- Ga 11.1.2012 dmu 10-17 Heahttá (gielddadállu)
- Du 12.1.2012 dmu 10-14 Gáresavvon (skuvla)
- Du 12.1.2012 dmu 10-17 Heahttá (gielddadállu)
- Be 13.1.2012 dmu 10-17 Heahttá (kunnanvirasto)
- Má 16.1.2012 dmu 10-17 Heahttá (gielddadállu)
- Di 17.1.2012 dmu 10-17 Heahttá (gielddadállu)

Johtti jienastanbiila orustansajit ja áigetávval lea čuovvovaš:

Bearjadat 13.1.2012

Jienastanbiila orustansadji
- Bálojoganjálbmi/ Bálojoganjálmmi gilidállu/Muoniontie 46, dmu 10,00- 10.45
- Guhttás/Liikennöinti Onni Palo Oy/Käsivarrentie 1765, dmu 11.15-12.30
- Gulddan/Gulddamageainnu jorggihansadji, dmu 12.50-13.20

Mánnodat 16.1.2012

Jienastanbiila orustansadji
- Bálojávri/Galdotievvá/Ruijantie 2605, dmu 12.00 -13.00
- Neahkkil/Kaijunantie geaidnoruossa/Kaijunantie 1, dmu 13.15 – 14.00
- Leaibejávri/ovddeš skuvla/Ruijantie 1935, dmu 15.00 – 16.00

Disttat 17.1.2012

Jienastanbiila orustansadji dmu
- Njunnás/ovddes skuvla geaidnoruossa/Nunnasentie 1284, dmu 11.00-12.00
- Bealdovuopmi/skuvla/Ounastie 3111, dmu 12.45-14.00
- Ylikyrö/Vuottesstobu geaidnoruossa/Vuontispirtintie 1, dmu 15.30-16.00
- Kyrö/ Vuottesstobu lagas parkerensadji, dmu 16.15-16.45
- Vuottesjávri/ovddeš skuvla geaidnoguorra/Sammakkojänkäntie 1, dmu 17.30-18.30

Vejolaš nubbi válga

- Ga25.1.2012 dmu 10–14 Gilbbesjávri (skuvla)
- Ga 25.1.2012 dmu 10-17 Heahttá (gielddadálllu)
- Du 26.1.2012 dmu 10-14 Gáresavvon (skuvla)
- Du 26.1.2012 dmu 10-17 Heahttá (gielddadálllu)
- Be27.1.2012 dmu 10-17 Heahttá (gielddadálllu)
- Má 30.1.2012 dmu 10-17 Heahttá (gielddadálllu)
- Di 31.1.2012 dmu 10-17 Heahttá (gielddadálllu)

Johtti jienastanbiila orustansajit ja áigetávval lea čuovvovaš:

Bearjadat 27.1.2012

Jienastanbiila orustansadji
- Bálojoganjálbmi/ Bálojoganjálmmi gilidállu /Muoniontie 46, dmu 10,00- 10.45
- Guhttás/Liikennöinti Onni Palo Oy/Käsivarrentie 1765, dmu 11.15-12.30
- Gulddan/Gulddamageainnu jorggihansadji, dmu 12.50-13.20

Mánnodat 30.1.2012

Jienastanbiila orustansadji
- Bálojávri/Galdotievvá /Ruijantie 2605, dmu 12.00 -13.00
- Neahkkil /Kaijunantien risteys/Kaijunantie 1, dmu 13.15 – 14.00
- Leaibejávri/ovddeš skuvla /Ruijantie 1935, dmu 15.00 – 16.00

Disttat 31.1.2012

Jienastanbiila orustansadji
- Njunnás/ovddeš skuvla geaidnoruossa /Nunnasentie 1284, dmu 11.00-12.00
- Bealdovuopmi/skuvla/Ounastie 3111, dmu 12.45-14.00
- Ylikyrö/Vuottesstobu geaidnoruossa/Vuontispirtintie 1, dmu 15.30-16.00
- Kyrö/ Vuottesstobu lagas parkerensadji, dmu 16.15-16.45
- Vuottesjávri/ovddeš skuvla geaidnoruossa/Sammakkojänkäntie 1, dmu 17.30-18.30

Jietnavuoigadahtton, gean návccat lihkadit dahje doibmet leat dan mađo rájálaččat, ahte son ii beasa jienastan- iige ovdajienastanbáikái almmá badjelmearálaš váttisvuođaid haga, oažžu ovdajienastit iežas ruovttus Suomas dan gielddas, mii lea merkejuvvon jienastanvuoigavuohtaregisttarii su ruovttugieldan. Ruoktojienasteapmai vuoigadahtton olbmo ruoktojienasteami oktavuođas sáhttá jienastit maid oapmahašdikšu guhte ássá ruoktojienasteapmai vuoigadahtton olbmuin seamma dálus, oapahašdoarjagis addojuvvon lágas (937/2005) dárkkuhuvvon oapmahašdikšu, juos gielda, mii lea gažaldagas, lea merkejuvvon jienastanvuoigatvuohtaregisttaris su ruoktogieldan.

Ruoktojienastanáigi lea 11-17.1.2012 ja vejolaš nuppi válgga ruoktojienastanáigi lea25-31.1.2012.

.

Ruoktojienasteapmai vuoigadahtton galgá čálalaččat dahje telefona bokte almmuhit beroštumis jienastit ovddalgihtii iežas ruovttus maŋimustá distaga 10.1.2012 diibmu 16.00 rádjai gieldda guovddášválgalávdegoddái. Vejolaš nuppi válgga ruoktojienasteapmai galgá almmuhit iežas maŋimustá disttaga 24.1.2012 diibmu 16.00 rádjai guovddášválgalávdegoddái. Juos olmmoš goit lea almmuhan iežas vuosttas válgga ruoktojienasteapmai, almmuheapmi lea fámus maid nuppi válgga várás, iige ođđa almmuhusa dalle dárbbaš. Almmuhusa sáhttá jienasteaddji bealis dahkat olmmoš, gean son ieš lea válljen. Čálalaš almmuhus, man galgá vuolláičállit, sáhttá bargat geavahemiin dárkkuhusa várás ráhkaduvvon skovi, mii lea oažžumis gielddavirgedoiammahagas.

Juos válgadoaibmaolmmoš, válgadoaibmagoddi dahje válgalávdegoddi ii dovdda jienasdeaddji, lea jienasdeaddji geatnegas ovdanbuktit čielggadusa iežas identitehtas. Juos olbmos ii leat mihkkege áššebábir, mii čujuha identitehta, dego pássa, vuodjinkoarta dahje govalaš KELA-koarta, sáhttá son bivdit poliissas nuvttá gaskaboddasaš persovdnagoartta jienasteami várás.

Jienastanvuoigatvuohtaregisttara dieđut leat oaidninláhkai ja nuvttá oažžumis magistráhtas virgeáigge mánnodaga 12.12.2011 rájes. Dasa guoski vuigengáibádusa sáhttá dahkat magistráhtii maŋimustá 09.1.2012 ovdal dmu 16.

Lassidieđuid addá guovddášválgalávdegotti čálli Sari Kahelin, tel. 050-3767318 ja elektrovnnalaččat sari.kahelin@pp1.inet.fi

Eanodagas 21.11.2011

EANODAGA GIELDDA GUOVDDÁŠVÁLGALÁVDEGODDI
čujuhus: Gielddavirgedoaimmahat, Ovnnesgeaidnu 165, 99400 Eanodat
Tel. 040-4876980 (rávven)

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: