31.10.2014

KUULUTUS ENONTEKIÖN TUULIVOIMARAKENTAMISTA OHJAAVAN YLEIKAAVAN VIREILLETULOSTA GULAHUS EANODAGA BIEGGAFÁPMOHUKSEMA STIVREJEADDJI OPPALAŠLÁVA GIEĐAHALLAMII BOAHTAMIS


KUULUTUS
Ilmoitus Enontekiön tuulivoimarakentamista ohjaavan yleiskaavan vireilletulosta ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävillä olosta 23.10.2014 alkaen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Enontekiön kunnanvirastolla teknisen toimiston ilmoitustaululla. Aineistoon ja kaavahankkeeseen voi tutustua myös kunnan kotisivuilla www.enontekio.fi palvelut/kaavoitus- ja maankäyttö/vireillä olevat kaavat.
Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa Enontekiön tekniselle lautakunnalle 24.11.2014 klo 15.45 mennessä osoitteeseen Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai kirjaamo@enontekio.fi.
Kaavan tavoitteita ja lähtötietoja esitellään keskustelu- ja tiedotustilaisuuksissa Kilpisjärven koululla 30.10.2014 klo 17.00 ja Hetassa kunnanviraston valtuustosalissa 31.10.2014 klo 10.00.
Lisätietoja antavat: rakennustarkastaja Eino Mäkelä puh. 0400 168 885 ja tekninen johtaja Kimmo Lämsä puh. 0400 393 798
ENONTEKIÖN KUNTA

GULAHUS
Almmuhus Eanodaga bieggafápmohuksema stivrejeaddji oppalašláva gieđahallamii boahtimis ja láva oassálastin- ja árvvoštallanplána oaidnimassii doallamis 23.10.2014 rájes. Oassálastin- ja árvvoštallanplána lea oaidnimis Eanodaga gielddadoaimmahagas teknihkalaš doaimmahaga almmuhantávvalis. Materiálai ja lávvafidnui sáhttá oahpásmuvvat maid gieldda ruoktosiidduin www.enontekio.fi palvelut/kaavoitus- ja maankäyttö/vireillä olevat kaavat.
Oasálaččain lea vejolašvuohta ovdanbuktit oaiviliiddiset oassálastin- ja árvvoštallanplána birra. Čálalaš oaivilat galget doaimmahuvvot Eanodaga teknihkalaš lávdegoddái 24.11.2014 dmu 15.45 rádjai čujuhussii Ounastie 165, 99400 Enontekiö dahje kirjaamo@enontekio.fi.
Láva ulbmiliid ja vuolggadieđuid birra muitaluvvo ságastallan- ja dieđihandilálašvuođain Gilbbesjávrri skuvllas 30.10.2014 dmu 17.00 ja Heahtás gielddadoaimmahaga váldostivrasáles 31.10.2014 dmu 10.00.
Lassedieđuid addiba: huksendárkkisteaddji Eino Mäkelä tel. 0400 168 885 ja teknihkalaš hoavda Kimmo Lämsä tel. 0400 393 798
EANODAGA GIELDA

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: