22.03.2013

KUNTALIITTO TIEDOTTAA 21.3.2013

Kuntaliitto: Hallituksen kehysriihi kiristää kuntataloutta - rakenneuudistuksiin vihdoin linjauksia

Kuntaliitto pitää myönteisenä, että hallitus linjasi kehysriihessä lupaamansa mukaisesti sekä kuntauudistusta että sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistusta. Linjaukset luovat perustaa kuntien hallinnon ja palvelurakenteen jatkokehittämiselle.

- Kuntarakennelakiesitykseen saatu kolmen kuukauden jatkoaika on myönteinen vastaantulo ja tältä osin kuntien lausuntoja on kuultu. Aikataulu on hyvin haasteellinen ja edellyttää käytännössä kuntien keskinäisten neuvottelujen käynnistämistä jo kuluvan kevään aikana, arvioi Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

- Hallituksen linjaus vastuukuntamallin käytöstä laaja-alaisessa kuntayhteistyössä edellyttää, että asia käydään erikseen läpi uuden kuntalain valmistelutyössä. Vastuukuntamallin tulee turvata vaikutusmahdollisuudet kaikille yhteistyöhön osallistuville kunnille, toteaa Mäki-Lohiluoma.

- Vastuukuntamallin ohella tarvitaan kuntien yhteistyössä jatkossakin kuntayhtymärakenteita etenkin hyvin laajassa kuntayhteistyössä.

- Kuntarakenteen uudistuksen ohella on tärkeää, että valtion kuntiin kohdistamaa normiohjausta kevennetään ja luodaan mahdollisuudet uudentyyppisten palveluprosessien kehittämiseen. Tämä työ on erityisen tärkeää turvata niissä kunnissa, joissa toteutetaan liitoksia tai sote-alueratkaisuja, toteaa Mäki-Lohiluoma.

Kehysriihen päätökset kiristävät kuntataloutta

Kehysriihessä päätetyt kuntien valtionosuusleikkaukset vaikeuttavat kuntien taloutta.

- Nyt päätetyt uudet valtionosuusleikkaukset ovat suuri pettymys kuntien palvelujen rahoituksen kannalta. Valtionosuusleikkaukset eivät paranna millään tavoin julkisen rahoituksen tasapainoa. Ne menevät suoraan kuntaverojen korotuksiin ja kiristävät erityisesti pieni- ja keskituloisten verotusta, analysoi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen.

Kehysriihessä laajennettiin kuntien veropohjaa, kuten Kuntaliitto on tavoitellut. Jäteveron tuoton siirto kunnille sekä kiinteistöverojärjestelmän osittaisuudistus vuoden 2014 alusta ovat toimenpiteinä oikeansuuntaisia.

Liitto pitää tärkeänä, että yhteisöveron kevennys korvataan kuntien jako-osuutta korottamalla.

- Myös perusvähennyksen, kotitalousvähennyksen ja muiden vähennysten korotukset sekä osinkotuloverotuksen muutoksen vaikutukset on korvattava kunnille täysimääräisesti hallitusohjelmaan mukaan, painottaa Kietäväinen.

Kuntaliitto pitää hyvänä, että hallitus käynnistää asuntopoliittisen uudistuksen. Myös uudistuksen tavoitteet ovat pääosin kannatettavia.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että kuntien kosteusvaurioista kärsineiden rakennusten peruskorjauksia vauhditetaan tämän vuoden lisätalousarvioissa valtion käynnistysavustuksilla.

Riihi vauhditti normitalkoita

Kuntaliitto on tyytyväinen siihen, että hallitus lunasti kehysriihessä hallitusohjelman puolivälitarkistuksessa antamansa lupauksen ja asetti ministeriökohtaiset tavoitteet kuntien lakisääteisten velvoitteiden vähentämiseksi noin miljardin euron edestä.

- Euromääräisesti asetetutut tavoitteet kuntien toimintaa säätelevien normien vähentämiseksi alentavat parhaimmillaan kuntien menoja ja auttavat parantamaan tuottavuutta, mahdollistaen joustavammat toimintatavat, sanoo Timo Kietäväinen.

Kehysriihessä on päätetty, että kuntien yhdistymisavustukset ja -selvitykset kuntien yhdistymisten yhteydessä rahoitetaan kokonaan valtion toimesta. Valtio korvaa myös liitoksista johtuvat valtionosuusmenetykset kokonaisuudessaan. Tämä on kuntien kannalta myönteistä.

Hallitus lisää entisestään kuntien roolia pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa muun muassa työmarkkinatuen rahoitusuudistuksella vuoden 2015 alusta. Nämä toimenpiteet lisäävät kuntien kustannuksia merkittävästi. Kuntaliitto on huolissaan tästä huomattavasta tehtävien ja vastuiden lisäyksestä.

- Valtion on turvattava kunnille riittävät voimavarat sekä keinot uudistuksen toteutukseen, jotta vaikeasti työllistyvien aktivoinnissa saadaan todellisia tuloksia aikaan ja parannetaan heidän työmarkkinakelpoisuuttaan, sanoo Kietäväinen.

- Hallitus pyrkii vähentämään maahanmuuttajien korkea työttömyyttä panostamalla pitkäjänteiseen kotouttamiseen. Tavoitteen toteuttamiseksi on myös vihdoin osoitettava riittävät taloudelliset resurssit.

Linjauksia palvelurakenneratkaisuihin

- Kuntaliitto pitää tärkeänä, että hallitus sai linjattua soterakenteita aiempaa pidemmälle. Pidämme hyvänä, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuu pysyy kuntien käsissä, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen.

Kuntaliitto pitää välttämättömänä, että vastuukuntamallin lainsäädännöllinen perusta määritellään uuden kuntalakityön yhteydessä.

- Kehysriihessä sote-alueille ehdotettu vastuukuntamalli vaati kuntalakiin muutoksia, jonka yhteydessä on tehtävä juridinen tarkastelu. On hyvä, että kunnilla on mahdollisuus antaa lausuntonsa sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteista, toteaa Haatainen.

Myönteistä on, että kehysriihessä päätettiin keventää leikkaustarvetta ammatillisen koulutuksen osalta myöntämällä ammatilliseen koulutukseen lisää paikkoja.

- Oppisopimukseen myönnettiin lisää rahaa, mikä on tervetullutta nuorten ja nuorten aikuisten eri koulutusväylien vahvistamiseksi, arvioi Haatainen.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, p. 050 364 7883

Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. 0400 486 043

Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen, p. 040 3345813

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: