28.11.2012

KUNNANHALLITUKSEN EHDOTUS VUODEN 2013 TALOUSARVIOKSI

Enontekiön kunnanhallitus käsitteli vuoden 2013 talousarviota sekä taloussuunnitelmaa vuosille 2014–2015 kokouksessaan 26.11.2012 klo 14.00 alkaen.

Talousarvioehdotuksessa kunnan käyttötalouden kokonaismenot ovat 16.024.000 €. Toimintamenot kasvavat edellisvuoteen verrattuna 3% ollen 8.456 € per asukas. Talousarvion ylijäämäisyydestä huolimatta on huomioitava, että lainanlyhennykset ja investoinnit on katettava lainarahalla. Lainamäärä tulee ehdotuksen mukaan lisääntymään 547.000 € eli 289 € per asukas. Kunnan lainamäärä on ehdotuksen mukaan 5.004.000 € eli 2.524 € per asukas.

” Lainamäärä ja toimintamenojen kasvu on edelleen kohtuullisella tasolla, mutta kunnan talous ei ole kokonaisuutena tarkastellen kestävällä pohjalla. Suurimman ongelman kunnalle muodostavat valtionosuuksien, eli valtion kunnille lakisääteisistä palveluista maksamien korvausten, leikkaukset. Talousarvioehdotuksessa toiminnot kyetään kuitenkin tulevana vuonna järjestämään ilman henkilöstön lomautuksia tai isoja toiminnallisia muutoksia.” kertoo kunnanjohtaja Mikko Kärnä. ”Enontekiön kunnalla ei kuitenkaan ole taseessaan aiemmilta vuosilta kertyneitä kattamattomia alijäämiä ja etupainotteisella talouden ja toimintojen suunnittelulla sekä tiukalla menokurilla on mahdollista saavuttaa talouden tasapaino.” toteaa Kärnä.

Vuonna 2013 perustettaneen Enontekiön kuntaan taloustyöryhmä, jonka tehtävänä on tarkastella kunnan toimintoja pidemmällä suunnittelujaksolla sekä miettiä keinoja kunnan talouden tasapainottamiseen.

Talousarviossa osoitetaan tukea lentoliikenteelle kokonaisuutena 110.000 €. Tuella mahdollistetaan reittilentoliikenteen jatkuminen sekä tätä kautta myös charterliikenteen jatkuvuus. Ilman reittilentoliikennettä lentoasema olisi välittömän lakkautusuhan alaisena. Kunta arvioi, että lentomatkustajista koituu Enontekiön yrittäjille lähes 3,5 miljoonan euron matkailutulo eli tuen panos-tuottosuhde on hyvä.

Kunnanhallituksessa esitettyyn talousarvioon kunnanjohtaja teki 250.000 €:n lisäyksen, jossa kunta sitoutuisi ostamaan Hetta hiihtomaa Oy:n osakkeiden ostamiseen. Investointi toteutettaisiin kunnanvaltuuston hyväksyessä asian Hetta Hiihtomaan järjestämällä suunnatulla osakeannilla. Samassa yhteydeydessä kunta tekee lunastustarjouksen vähemmistöosakkaiden osuuksista 75 %:lla osakkeiden nimellisarvosta. Tarkoituksena on turvata Hetta Hiihtomaan toimintaedellytykset suunnitelmakaudelle. Tavoitteeksi asetettaisiin kuitenkin koko osakekannasta luopuminen osana Pikku-Jyppyrän kaava-alueen kauppaa.

Talousarvion käyttötalousosassa osoitetaan myös mm. 17.500 € määräraha elokuvateatterin digitalisointiin yhdessä Metsähallituksen ja Elokuvasäätiön kanssa sekä 20.000 € määräraha hissilippujen hankkimiseksi alle 18-vuotiaille Enontekiön kuntalaisille. Investointiosassa suurin yksittäinen fyysinen investointi on Hetan terveysaseman kunnostus. Projektin kustannukset ovat Enontekiön kunnalle 187.500 €.

Saamenkielisen väestön ja saamenkielisten palveluiden tuotantoon on arvioitu käytettävän 998.960 €. Enontekiön kunta saa saamelaisalueen kuntana erityistä saamelaisuuden perusteella maksettavaa valtionosuutta vuonna 2013 noin 840.000 €.

Kunnanvaltuusto käsittelee kunnanhallituksen talousarvioesitystä kokouksessaan torstaina 13.12.2012. Kuntalaiset voivat edelleen tehdä huomioita tai huomautuksia talousarviosta. Ne pyydetään osoittamaan kunnanjohtajalle joko sähköpostitse mikko.karna@enontekio.fi tai facebookin kautta facebook.com/mikko.karna. Kommentit voi osoittaa myös suoraan luottamushenkilöille.

Talousarvio 2013 ja Taloussuunnitelma 2014-2015

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä
P. 040 143 89 41

ENONTEKIÖN KUNNANHALLITUS

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: