26.04.2013

Koululaisten aamu- iltapäivätoimintaan hakeminen lukuvuodeksi 2013 -14

 

Enontekiön kunta
Sivistystoimi
Ounastie 165
99400 Enontekiö
26.5.2013

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEMINEN LUKUVUODELLE 2013-14

Enontekiön kunta järjestää iltapäivätoimintaa perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Toiminnan laajuus on 570 tuntia oppilasta kohden, ja sitä järjestetään 12.8.2013 alkaen kouluilla koulupäivän jälkeen klo.16.15 asti.

Iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2013-14 haetaan 6.-17.5. 2013 välisenä aikana oheisella lomakkeella. Maksu on 1-10 päivältä 20€/kk ja jokaiselta 10 päivää ylittävältä päivältä lisämaksu 2€/pv. Maksut ovat voimassa toistaiseksi.

Kuljetusoppilaat sitoutuvat joko iltapäivätoimintaan tai säännölliseen koulukuljetukseen. Jos kuljetusoppilas jää iltapäivätoimintaan, hänellä ei ole oikeutta koulukuljetukseen vaan kuljetuksesta vastaa koti. Vastaava käytäntö on kaikkialla, kahta päällekkäistä palvelua ei ole.

Tervetuloa toimintaan mukaan!

Jaana Pietikäinen iltapäivätoiminnan koordinaattori

Hakemuslomake

Tiedote toiminnasta

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: