12.02.2014

KILPISJÄRVEN UUDEN SÄHKÖLINJAN RAKENTAMINEN ALKAA KEVÄÄLLÄ

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori allekirjoitti 7.2.2014 tukipäätöksen Kilpisjärven alueen sähkönsyötön varmistamiseksi. Päätöksellä valtio myönsi Enontekiön Sähkö Oy:lle tukea investointiin 60% hankkeen kokonaiskustannuksista, mutta kuitenkin enintään 4,8 miljoonaa euroa. Kilpisjärven sähkönsyöttö varmistetaan rakentamalla uusi 45kV sähkölinja välille Karesuvanto-Kilpisjärvi vanhan 20kV sähkölinjan sijaan. Linjan kokonaispituus on noin 105 kilometriä.

Tukipäätöksen myötä Enontekiön Sähkö Oy aloittaa uuden sähkölinjan rakentamisen huhtikuussa, kunhan hankkeen kilpailutusta koskeva valitusaika on päättynyt. Kilpailutuksen perusteella hankkeen toteuttajaksi valikoitui Lapin Verkonrakennus Oy. Urakkatarjouskyselyyn osallistui yhteensä kahdeksan urakoitsijaa ympäri Suomea ja urakoitsijaksi valikoituneen Lapin Verkonrakennus Oy:n tarjous oli arvonlisäveroineen 5,828 miljoonaa euroa.

Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä on tyytyväinen hankkeen toteutumiseen ja kiittää elinkeinoministeriä tukipäätöksestä sekä eduskuntaa, joka varasi rahoituksen hankkeelle tämän vuoden talousarvioon. ”Enontekiön kunnan verkkoyhtiön taloudellinen kantokyky ei olisi yksin riittänyt tämän mittaluokan investointiin. Erityisen iloinen uutinen tämä on kilpisjärveläisten ihmisten ja yritysten kannalta, sillä toimivaa siirtoyhteyttä on odotettu jo vuosia. Lisääntynyt siirtokapasiteetti avaa myös mahdollisuuksia energiantuotantoon alueella. Näitä mahdollisuuksia tarkastellaan kunnan strategisessa tuulivoimayleiskaavassa, jossa selvitetään myös mahdollisuudet tuulivoiman säätövoiman rakentamiseen esimerkiksi pumppuvoimalan muodossa”, toteaa Kärnä.

Enontekiön Sähkö Oy:n toimitusjohta Mika Huttu on niin ikään tyytyväinen myönteiseen tukipäätökseen. Hutun mukaan hanke sisältää maasto- ja materiaalisuunnitelun, maankäyttösopimukset, materiaalit, rakentamisen, dokumentoinnin, suojaukset ja rajapinnat nykyiseen käytönvalvontajärjestelmään. Urakoitsija toteuttaa työt ”avaimet käteen” –periaatteella ja rakennustyöt on tarkoitus saattaa päätöksen vuoden 2016 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Mikko Kärnä, P. 040 143 89 41
Mika Huttu P. 040 735 27 65

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: