04.08.2014

Ilmoitus kunnalle sosiaalihuollon tukipalvelujen tuottamisesta

Ilmoitus kunnalle sosiaalihuollon tukipalvelujen tuottamisesta

Yksityiset kotipalvelujen tukipalvelun tuottajat voivat myydä ilman arvonlisäveroa sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle, jos he ovat tehneet ilmoituksen toiminnastaan kunnalle. Kotipalvelun tukipalveluja ovat esimerkiksi siivous-, kuljetus-, vaatehuolto- ja lumenluontipalvelut. Tuottaja tekee ilmoituksen kunnalle jonka alueella palveluja myy.
Kunnan sosiaalitoimi pitää luetteloa yksityisistä sosiaalihuollon tukipalvelujen tuottajista. Muista palveluista pitävät rekisteriä aluehallintovirasto ja Valvira.
Arvonlisäverottomien sosiaalipalvelujen tuottaminen edellyttää, että palvelun tuottaja:
1. Tekee kuntaan ilmoituksen toiminnasta (Valviran lomake liitteineen)
2. Laatii omavalvontasuunnitelman (toiminnan ja laadun yksityiskohtainen kuvaus, Valviran lomake )
3. Laatii asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman
4. Laatii asiakkaan kanssa palvelusopimuksen.

Asiakas voi saada palvelujen ostosta myös kotitalousvähennyksen verotuksessa.
Ilmoitukset voi toimittaa sosiaalitoimistoon Enontekiön kunnanvirastolle.
Osoite: Enontekiön kunta, sosiaalitoimisto, Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ
Lisätiedot: sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemi, puh. 040-180 3617 .
Linkkejä, joista saa lisätietoa palvelujen arvonlisäverottomuudesta, sekä lomakkeita yksityisten tuottajien ilmoitusta varten:
- www.vero.fi (haulla sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus)
- www.valvira.fi Kotiin annettavat palvelut (valtakunnallinen omavalvontaohjelma)
- www.valvira.fi Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta (lomake)
- www.valvira.fi Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelman lomakepohja
- www.elias.fi (palvelusuunnitelma ja palvelusopimus )

Hetta 11.7.2014 Annikki Kallioniemi,
sosiaalisihteeri-lastenvalvoja, sosiaaliosaston osastopäällikkö

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: