28.05.2012

HETTA HIIHTOMAA OY:n MYYNNIN VALMISTELUT

Kunnanhallitus pyysi keväällä Enontekiön Kehitys Oy:tä valmistelemaan tytäryhtiönsä Hetta Hiihtomaa Oy:n myyntiä osana Pikku-Jyppyrän kaava-alueen kokonaiskehittämistä. Tavoitteena on laatia houkutteleva kokonaisuus sijoittajalle tai sijoittajille, jotka yhdessä kunnan kanssa sitoutuvat kehittämään aluetta matkailua palvelevaksi kokonaisuudeksi. Myyntiä on alettu valmistelemaan osaltaan siksi, että Hiihtomaan talouden tasapainotustoimien myötä yhtiöstä on muodostunut aiempaa houkuttelevampi kokonaisuus.

Enontekiön Kehitys Oy on laatinut ehdotuksen niistä reunaehdoista, joilla kauppa voidaan toteuttaa ja Enontekiön kunnanhallitus hyväksyi reunaehdot sekä määritteli ehdot Pikku-Jyppyrän kaava-alueen myynnille osana Hetta Hiihtomaan osakekannan ja liiketoiminnan myymistä. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valtuuttaa kunnanjohtajan ja Enontekiön Kehitys Oy:n toimitusjohtajan neuvottelemaan kaupasta. Edelleen hallitus päätti esittää valtuustolle, että se valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kaupan, mikäli se voidaan toteuttaa määriteltyjen reunaehtojen puitteissa.

Kauppaan sisällytettävän kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 60 hehtaaria ja se käsittää matkailua palvelevaa rakennusoikeutta yhteensä noin 12 000 kerrosalaneliömetriä. Hetta Hiihtomaan liiketoiminta käsittää kolmen hissin ja 8 rinteen kokonaisuuden sekä pienen rinnekahvion ja välinevuokraamon. Pisin rinne on 750 metrin pituinen ja korkeusero on 105 metriä. Alueelta lähtee hyvä ja laaja laatuverkosto kauniisiin tunturimaisemiin sekä lumikenkäreitti.

Asia käsiteltiin kokouksessa salaisena lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 §:n 17 kohdan nojalla.

Lisätietoja:

Mikko Kärnä
vt. kunnanjohtaja
Enontekiön kunta
P. 040 143 89 41
mikko.karna@enontekio.fi

Elina Vammavaara
Toimitusjohtaja
Enontekiön Kehitys Oy
P. 0400 132 798
elina.vammavaara@enontekio.fi

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: