30.08.2012

Green Care Lappi -infotapahtuma Rovaniemellä 2.10.2012


Kenelle: Kaikille luontolähtöisesten palveluiden kehittämisestä kiinnostuneille, Enontekiön ja Utsjoen yhteiselle Green Care -kehittämisryhmälle

Teema: Green Care -palveluiden ja palvelukonseptien tuotteistaminen ja uudet palveluinnovaatiot

Tavoite: Lisätä tuottajien ymmärrystä tuotteistuksen ja uusien asiakaskeskeisten palveluinnovaatioiden merkityksestä erityisesti niiden myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta.

Sparraajana Satu Ahlman, paikalla myös Sodankylän ja Ylitornion kehittämisryhmät.

Ohjelma
9–11  Satu Ahlman, Blue Saga Company
Miten kehitän ja tuotteistan palvelun asiakkaiden tarpeet huomioiden?
Palveluiden tuotteistamisen ABC-työkalut
Uudet, perinteiset toimialarajat ylittävät paveluinnovaatiot ja -konseptit
Palvelumuotoilu osana palvelujen myyntiä ja markkinointia
11–12 lounas (omakustanteinen)
12–16 Kehittämisryhmien kokemukset alkusyksyn toiminnasta

Yrityskohtaiset klinikat Satu Ahlmanin johdolla 1.10. klo 13–18 ja 2.10. klo 12–18.

Klinikalla opitaan tuotteistamaan omia palveluita nykyistä terävämmin, muodostamaan palvelukonsepteja sekä poisoppimaan perinteisistä, julkissektorilähtöisistä palvelutarjoomista.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 12.9.2012 mennessä aluevastaavalle: miia@lapinloitsu.fi tai 044 306 1670. Yritysklinikkaan ilmoittautuminen ja ajan sopiminen (1 h/yritys): Arja Jääskeläinen, arja.jaaskelainen@ramk.fi, 040 482 1327.

Tulossa! Green Care -tuotekehityspaja I Utsjoella 8.10.2012

Enontekiön ja Utsjoen yhteinen kehittämisryhmä tarjoaa alueen yrityksille ja yhteisöille mahdollisuuden kehittää jo olemassa olevia tai kokonaan uusia, hyvinvointia tukevia palveluita luontolähtöiseen suuntaan - Green Care -perusteisesti.

Utsjoella 8.10.2012 järjestettävässä tuotekehityspajassa esitellään paikallisia esimerkkejä luontolähtöisistä menetelmistä, palveluista ja tuotteista. Uusia Green Care -tuotteita ja -palveluita ideoidaan ja kehitellään palvelumuotoilun keinoin.

Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin. Lisätietoja: Enontekiön ja Utsjoen yhteisen Green Care -kehittämisryhmän aluevastaava Miia Kärnä, miia@lapinloitsu.fi, 044 306 1670.

Tulossa! Green Care -tuotekehityspaja II Enontekiöllä 8.11.2012

Enontekiöllä 8.11.2012 järjestettävässä tuotekehityspajassa testataan ja jatkokehitellään olemassa olevia tai Tuotekehityspaja I:ssä ideoituja tuotteita ja palveluita palvelumuotoilun keinoin.

Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin. Lisätietoja: Enontekiön ja Utsjoen yhteisen Green Care -kehittämisryhmän aluevastaava Miia Kärnä, miia@lapinloitsu.fi, 044 306 1670.

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: