02.08.2012

ENONTEKIÖN KUNTA VASTUSTAA KÄSIVARREN KANSALLISPUISTOHANKETTA

Ministeri Ville Niinistölle jätetty esitys Käsivarren kansallispuiston perustamisesta tyrmätään Enontekiöllä. Päinvastoin kuin esittänyt taho, Saanan luonnon ystävät ry väittää, kansallispuiston perustaminen ei luo työpaikkoja tai lisää matkailijoita Kilpisjärvellä. Käsivarren luonnon suojelu on kunnalle ja kunnan matkailulle elinehto, mutta jo nykyinen suojelutaso on riittävä säilyttämään luonnon monimuotoisuuden. Kansallispuistoksi ehdotettu alue on jo nykyisellään kokonaisuudessaan suojeltua ja liikkuminen alueella rajoitettua.
Kansallispuiston perustaminen rajoittaisi alueen luonnon hyödyntämistä matkailukäytössä niin laajasti, että Kilpisjärven yrittäjät pelkäävät joutuvansa lopettamaan yritystoimintansa.


Liikkuminen kansallispuistossa on rajoitettu lihasvoimalla liikkumiseen. Moottorikelkkailumatkailu on erittäin tärkeä tulonlähde Käsivarren alueella. Kansallispuistoon ei myöskään saisi kuljettaa lentäen kalastus- ja vaellusmatkailijoita näiden palveluiden työllistäessä nykyisellään useita henkilöitä.
Kilpisjärvellä huomattava myös kelkkailua harrastavien mökkiläisten ja karavaanarien yhteisö, joka kelkkailun rajoittamisen myötä todennäköisesti muuttaisi muualle. Vaeltamaan ja hiihtämään tulevien matkailijoiden jättämä euromäärä ei yksinään riitä turvaamaan tuloja yrittäjille, joten moottorikelkkailun kieltämisen myötä suurin osa Kilpisjärven yrittäjistä katsoo joutuvansa sulkemaan yrityksensä. Palveluita ei näin jäisi kansallispuistokävijöille ja Kilpisjärvi autioituisi.
Moottorikelkkailijat liikkuvat määritellyillä reiteillä silloin, kun talvinen lumipeite ja jää suojaavat kasveja kulumiselta. Käsivarren luontoa kuluttaa eniten porotalous, joka on olennainen osa Enontekiön elinkeinoelämää ja kulttuuria. Poronhoitajien on tarpeen liikkua maastossa kesäisin mönkijöillä ja talvisaikaan moottorikelkoilla. Tätä liikkumista kansallispuistossa ei ole estetty, vaan porotalouden harjoittaminen on sallittua nykyisessä mitassaan myös kansallispuiston alueella. Näin ollen suojelullisia hyötyjä ei kansallispuiston perustamisen myötä saavutettaisi.


Lukuisissa matkailututkimuksissa, myös kansallispuiston kävijätutkimuksessa, on todettu, että Enontekiölle tullaan kauniin erämaaluonnon vuoksi. Matkailijat haluavat nauttia luonnosta, kulkea hoidettuja reittejä lihasvoimalla tai kelkkaillen. Tutkimuksissa kukaan ei ole maininnut tulleensa Enontekiölle kansallispuiston vuoksi. Päinvastoin, moni toivoo lisää palveluita ja aktiviteettejä, joita kansallispuistossa ei voi toteuttaa.
Ainutlaatuinen, rikas luonto ja Suomen oloissa harvinainen geologia ovat Kilpisjärven erityispiirteitä, joiden varassa koko kylä on kehittynyt. Tulevaisuudessakin on tärkeää turvata tasapuolinen elinkeinojen kehittäminen sekä turvata Kilpisjärven luontoarvot. Enontekiön kunta ja Kilpisjärven yrittäjät ovat sitoutuneet kestävän matkailun kehittämiseen alueella. Kansallispuistohanke ei perustu kestävään kehitykseen.

Lisätietoja
Mikko Kärnä, kunnanjohtaja, Enontekiön kunta, P. 040 143 89 41
Elina Vammavaara, toimitusjohtaja, Enontekiön Kehitys Oy, P. 0400 132 798

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: