02.09.2013

ENONTEKIÖN KUNTA PERII SAKKOMAKSUJA

Enontekiön kunta maksuunpanee sakkomaksuja, joiden perusteet on kirjattu kunnan tekemiin kiinteistökauppasopimuksiin. Kauppakirjoihin on yleisenä ehtona kirjattu, että mikäli ostaja ei ole annettuun määräaikaan mennessä täyttänyt kauppakirjassa edellytettyä rakentamisvelvoitetta tai on ehtojen vastaisesti luovuttanut tilan rakentamattomana tai vajaasti rakennettuna edelleen, on hän velvollinen maksamaan kunnalle sopimussakkona 50% kauppahinnan ja muiden maksujen yhteismäärästä.

Kunnanhallitus velvoitti viime vuoden marraskuussa teknisen lautakunnan käymään läpi kaikki kunnan vuosina 2002-2009 toteuttamat kiinteistökaupat sekä selvittämään, missä tapauksissa kauppasopimuksissa mainittuja rakentamisvelvoitteita ei ole noudatettu. Tällaisia tapauksia löydettiin 14 kappaletta ja kunta tulee nyt perimään sopimussakkoina yli 265.000 euroa.

”On luonnollisesti ikävää, että sopimussakkoja joudutaan perimään, mutta sopimukset ovat sopimuksia ja siten molempia osapuolia sitovia. On myös huomattava, että kiinteistöjen ostajilla olisi ollut mahdollisuus hakea jatkoaikaa rakentamisvelvoitteensa täyttämiseen”, toteaa Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä.

Lisätietoja:

Mikko Kärnä P. 040 143 89 41

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: