09.07.2013

ENONTEKIÖN KUNTA EI SUUNNITTELE LOMAKYLÄÄ LÄTÄSENOLLE

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärven blogissaan esittämät väitteet, joiden mukaan Enontekiön kunta suunnittelee lomakylän rakentamista Lätäsenolle, ovat perusteettomia. Asiasta ovat uutisoineet muun muassa YLE ja Lapin Kansa.

Saamelaiskäräjien puheenjohtajan väitteet perustuvat ilmeisesti tuntemattoman tahon hänelle vuotamiin, lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta nojalla salattuihin, asiakirjoihin, joissa käsitellään erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia mikäli kunta olisi hankkinut omistukseensa maata Lätäsenon alueelta. Tällaisten taustamuistioiden laatiminen on normaalia, hyvään hallintoon kuuluvaa menettelyä, joiden perusteella päättäjät voivat arvioida mahdollisesti toteutettavan investoinnin riskejä ja erilaisia mahdollisuuksia.

Kunnan maapolitiikka on yksi strategisen suunnittelun väline, joka saa tavoitteensa kuntasuunnittelusta ja maanhankinta on yksi keskeinen osa kunnan investointipolitiikkaa, johon varataan määrärahoja joka vuosi. Lätäsenon alue on Enontekiön kunnan näkökulmasta kiinnostava, koska alue tarvitsisi ranta-asemakaavan, mikäli jatkorakentaminen sinne haluttaisiin mahdollistaa. Edelleen alueella sijaitsevilla maa-alueilla on kunnalle merkittävää arvoa esimerkiksi vaihtomaakäytössä.

Enontekiön kunnanvaltuusto käsitteli mahdollista maanhankintaa Lätäsenolta suljetuin ovin kesäkuisessa kokouksessaan. Asian salaaminen perustui lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6§:n 8 kohtaan, jonka mukaisesti asia tulee julkiseksi vasta, kun mahdollinen sopimus on allekirjoitettu. Maininta asian julkiseksi tulemisesta on nähtävillä myös valtuuston kokouksen esityslistalla ja pöytäkirjassa, jotka saamelaiskäräjien puheenjohtajalla mitä ilmeisimmin on käytössään. Asian salaamisella suojattiin kunnan ja mahdollisen kauppakumppanin etuja erityisesti siinä tapauksessa, että valtuusto ei hyväksyisikään määrärahan varaamista maakauppaan tai kauppa ei jostain syystä toteutuisikaan. Tällä hetkellä kunta on tilanteessa, jossa kauppakumppani ei ole hyväksynyt aiemmin neuvoteltua esitarjousta, joten maakauppa ei ainakaan tässä vaiheessa toteudu.

Enontekiön kunta pahoittelee tietovuotoa ja pyrkii selvittämään, mikä taho toimitti saamelaiskäräjien puheenjohtajalla toistaiseksi salaiset tiedot. Erityisen pahoillaan Enontekiön kunta on siitä, että saamelaiskäräjien puheenjohtaja julkaisi blogissaan näitä ei-julkisia tietoja.

Lisätietoja:

Mikko Kärnä, kunnanjohtaja, P. 040 143 89 41

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: