10.09.2013

Enontekiön kunta ehdottaa erittäin nopean tietoliikenneyhteyden rakentamista Oulusta Norjaan

Enontekiön kunta on esittänyt liikenne- ja viestintäministeriölle, että ministeriö ryhtyisi valmistelemaan hanketta, jonka puitteissa rakennettaisiin yksi hyvin laajakaistainen kuituyhteys linjalle Oulu–Rovaniemi–Sodankylä–Kittilä–Hetta–Kilpisjärvi–Tromssa yhteistoiminnassa Norjan valtion kanssa.

Kunta toteaa esityksessään ministeriölle, että tiedonsiirtoinfrastruktuurin kehittämisen tulisi olla olennainen osa Suomen arktista strategiaa. Kun valtiolliset ja kunnalliset palvelut siirtyvät yhä enenevissä määrin sähköisiksi, tarvitaan sujuvan sähköisen asioinnin mahdollistavia tietoliikenneyhteyksiä, jotka vielä toistaiseksi puuttuvat suuresta osasta Lappia. Kunta huomauttaa, että nykyisellään lähes kaikki Suomen internetliikenne kulkee Ruotsin valtion kautta ja Ruotsi myös tarkkailee kaikkea tätä liikennettä. Tällainen yksiväyläinen tiedonsiirtotapa on haavoittuva ja sen häirintä on yksinkertaista esimerkiksi kriisitilanteissa. Yksistään kansallisen turvallisuuden kannalta olisi tärkeää mahdollistaa Suomesta useampi tiedonsiirtokanava maailmalle.

Kunnan esityksessä huomautetaan lisäksi, että Lapissa tehtävä tieteellinen tutkimus tarvitsee riittävää tiedonsiirtokapasiteettia. Enontekiön Kilpisjärvelle on sijoitettuna Suomen suurin radioteleskooppi KAIRA, jonka data joudutaan nykyisellään toimittamaan erillisillä kovalevyillä Sodankylään ja Ouluun tarkempaa analysointia varten. Tutkimuksen kannalta olisi tärkeää, että data voitaisiin analysoida reaaliajassa. Suomalainen tutkijayhteisö on myös esittänyt uudenlaisen bistaattisen vastaanottoaseman sijoittamista Enontekiön Karesuvantoon. Tällainen asema tarvitsisi vähintään 10 Gt:n kapasiteetilla toimivan tietoliikenneyhteyden.

Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä pitää hanketta realistisena. ”Riittävän tiedonsiirtokapasiteetin mahdollistava kuituyhteys lisäisi Suomen kiinnostavuutta arktisena tutkimusalustana maailmalla. Rovaniemelle suunniteltu EU:n arktinen informaatiokeskus ei välttämättä tarvitse tällaista yhteyttä, mutta yhteys mahdollistaisi keskuksen virtuaalisen laajentamisen ja sen toimintojen täydentämisen uudenlaisilla palveluilla, joiden myötä keskuksen rooli vahvistuisi entisestään. Hanke lisäisi koko pohjoisimman Suomen kilpailukykyä, vahvistaisi kansallista turvallisuutta ja palvelisi tasapuolisesti niin yksityishenkilöitä, yrityksiä kuin tieteellistä tutkimustakin. Toivomme ministeriön suhtautuvan asiaan positiivisesti.”

Enontekiön kunnan lausunto Laajakaista kaikille 2015 -hankkeeseen on luettavissa täältä:

http://www.lvm.fi/lvm-mahti-portlet/download?did=109478

Lisätietoja:

Mikko Kärnä, kunnanjohtaja, P. 040 143 89 41

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: