04.04.2016

Enontekiön kunnanjohtajan johtajasopimus hyväksyttiin muutoksitta valtuustossa

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä kunnanhallituksen esityksen mukaisesti johtajasopimuksen kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen kanssa. "Kiitän kunnan hallintoa ja luottamushenkilöitä sopimuksen valmistelusta. Samalla haluan kiittää kunnanvaltuustoa luottamuksesta valintaani kohtaan.", kiittää Rantapelkonen.

Johtajasopimuksella helpotetaan ja tuetaan johtamistyötä, selkeytetään poliittisen ja ammatillisen johdon työnjakoa ja luodaan keskinäistä luottamusta kunnanjohtajan ja poliittisen johdon välille. Yhdessä sovituilla pelisäännöillä voidaan tehdä päätöksenteosta ja johtamisesta asianmukaista, ennustettavaa ja luotettavaa. Sopimuksessa kunnanjohtaja ja luottamushenkilöt sitoutuvat hyvän kuntajohtamisen edellyttämään vuorovaikutukseen, toisia arvostavaan ja myönteiseen sekä kannustavaan toimintakulttuuriin, jossa myös vaikeat asiat pystytään ratkaisemaan yhteistyöllä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Sari Keskitalon mielestä johtajasopimuksella mahdollistetaan kunnanjohtajalle onnistumisen edellytykset työssään sekä sitoutetaan kunnanjohtaja ja luottamushenkilöt toimimaan kunnan ja kuntalaisten hyväksi.

Kunnanjohtaja Rantapelkonen pitää tärkeänä yhteistyössä, että valtuustolla, hallituksella ja kunnanjohtajalla on jokaisella oma selkeä rooli. "Näin pelaamme paremmin yhteen Enontekiön parhaaksi."

Johtajasopimukseen on kirjattu kunnanjohtajan työn painopistealueet meneillään olevan valtuustokauden loppuun ja menettelytavat, joilla kunnanjohtajan työtä edistetään ja tuetaan. Sopimukseen on kirjattu myös menettelytavat ristiriitatilanteessa ja erokorvaus epäluottamustilanteessa.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen näkee, että sopimuksella luodaan selkeät pelisäännöt kunnan johtamiselle sekä määritellään virkamiesten ja luottamushenkilöiden välinen työnjako.

”Kunnanjohtajan työlle on asetettu selkeät tavoitteet. Ristiriitatilanteetkin voidaan ratkaista ennalta sovittujen askelmerkkien mukaisesti. Kaiken kaikkiaan elementit tulokselliselle Enontekiön kunnan elinvoimaisuuden kehittämiselle ovat paperilla. ”, sanoo Seppo Alatörmänen.

"Tämä sopimuspäätös tuli juuri oikeaan aikaan, sillä tartun virastotalon ovenkahvasta maanantaina 4. huhtikuuta. Tässä on selvät sävelet ja hyvä lähteä tekemään töitä kunnan ja kuntalaisten eduksi. Yhteistyöllä saamme varmasti parhaat tulokset.", kertoo uusi kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen.

Lisätietoja:
Seppo Alatörmänen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, puh. 0400 390 574
Sari Keskitalo, kunnanhallituksen puheenjohtaja, puh. 040 721 3934

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: