25.11.2013

ENONTEKIÖN KUNNANHALLITUS ANTOI ESITYKSENSÄ VUODEN 2014 TALOUSARVIOKSI KUNNANVALTUUSTOLLE

Enontekiön kunnanhallitus antoi esityksensä vuoden 2014 talousarvioksi kunnanvaltuustolle kokouksessaan tänään. Esityksessä kunnan toimintakulut vuodelle 2014 ovat 16.600.490 € ja nousua edellisvuoteen on 3,6 prosenttia. Suurimmat menolisäykset on tehty erikoissairaanhoidon ja ensihoidon menoihin, joihin peruskunnan on haastavaa vaikuttaa. Omissa toiminnoissa on kyetty hallittuun noin puolentoista prosentin menokasvuun. Vuosikatteeksi muodostuu 327.670 euroa ja tilikauden tulokseksi 21.230 euroa ylijäämää. Kunnan verotuloiksi on talousarviossa arvioitu 5.580.000 € ja valtionosuuksiksi 8.730.000 €.

Henkilöstöresursseja lisätään esimerkiksi perusturva-osastolle, jonne on tarkoitus rekrytoida sosiaaliohjaaja. Myös kotipalvelun vakinaisen henkilöstön määrää lisätään. Merkittävin investointi on päiväkodin rakentaminen Hettaan, jonka nettokustannukseksi on arvioitu 730.000 euroa. Lisäksi liikuntahallia ja muita kiinteistöjä kunnostetaan noin 100.000 eurolla.

Reittilentoliikennettä kunta tukee 65.000 €:lla, Kemi-Ounasjoen kalateiden rakentamista on valmistauduttu tukemaan 10.000 €:lla ja Pasmajärven kunnostamiseen on varattu 15.000 €:n määräraha. Kaavoitukseen on varattu 20.000 €:n määräraha Pikku-Jyppyrän kaavan päivittämiseen ja tuulivoimarakentamista ohjaavan yleiskaavan laatimiseen on varattu 42.850 € valtionavustuksen ollessa 30.000 €, jolloin kunnan omarahoitusosuudeksi jää 12.850 €. Lentokentän kehittämishankkeen kustannuksiin on varauduttu 20.000 €:n määrärahalla ja kunta osallistuu myös Lapin elokuvakomission toiminnan tukemiseen 10.000 €:lla.

Kunnanjohtaja Mikko Kärnän mukaan kunnan velkamäärä tulee ensi vuonna kasvamaan investointien vuoksi. ”Investoinnit on kuitenkin välttämätöntä toteuttaa ja ne ovat perusteltuja, sillä ne tuovat säästöjä tuloslaskelmapuolelle ja samalla parantavat palvelutasoa. Päiväkodin rakentaminen poistaa lisäksi investointipaineen uusiin vuokra-asuntoihin, sillä ryhmäperhepäiväkotien purkamisen myötä vapautuu neljä asuntoa ulkopuoliseen vuokrauskäyttöön. Päiväkodin myötä säästetään myös ryhmäperhepäiväkotien ja esikoulun välisissä kuljetuskustannuksissa yli 15.000 €. Kunnan lainamäärän arvioidaan vuonna 2014 nousevan 6.150.000 euroon eli 3270 euroon per asukas, sen ollen edelleen seutukunnallisessa keskiarvossa. Kuntatalous on Enontekiöllä edelleen tasapainossa, mutta vuonna 2015 voimaan astuvan uuden valtionosuusjärjestelmän vaikutukset luonnollisesti huolettavat. Mitään koelaskelmia uudistuksesta ei vielä ole esitetty”, toteaa Kärnä.

Talousarvioehdotusta oli tänä vuonna mahdollista kommentoida Facebookissa Enontekiön kuntalaiskanavalla sekä suoraan kunnan päättäjille. Varsinkin facebookissa on käyty vilkasta keskustelua erityisesti vanhustenhuollosta ja päiväkodin rakentamisesta. Kunnanjohtajan mukaan lakisääteiset velvoitteet vanhustenhuollossa kyetään nykyisellä resurssoinnilla toistaiseksi täyttämään, mutta ikärakenteen muuttuessa kunnan on ennakoivasti varauduttava palveluntarpeen lisääntymiseen. Vuonna 2014 selvitetään yhteistyömahdollisuudet Kirunan kaupungin kanssa sekä mietitään, tuleeko kunnan lisätä omaa tehostetun palveluasumisen kapasiteettiaan tai kotipalvelun resursseja.

Enontekiön kunnanvaltuusto käsittelee talousarviota 13.12.

Lisätietoja: Mikko Kärnä, kunnanjohtaja, P. 040 143 89 41

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: